Lý thuyết Lịch Sử 9 Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985) (hay, ngắn gọn)

Lý thuyết Lịch Sử 9 Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985) (hay, ngắn gọn)

A . Lý thuyết

I. VIỆT NAM TRONG 10 NĂM ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1976 – 1985)

1.1 Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980)

   - Tháng 1 – 1976, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng họp tại Hà Nội đã:

      + Đề ra đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước.

      + Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980).

   - Nhiệm vụ: tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, vừa xây dựng đất nước vừa cải tạo quan hệ sản xuất.

   - Mục tiêu: Xây dựng một nước cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội, cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân lao động.

   - Thành tựu:

Lý thuyết Lịch Sử 9 Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985) hay, ngắn gọn

Một số chỉ số kinh tế Việt Nam 1976 - 1980

      + Các cơ sở công nghiệp, nông nghiệp. giao thông vận tải được khôi phục và bước đầu phát triển.

      + Cải tạo xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh trong các vùng mới giải phóng ở miền Nam.

      + Xóa bỏ những biểu hiện của văn hóa phản động, xây dựng nền văn hóa mới cách mạng, giáo dục phát triển.

- Hạn chế: Nền kinh tế mất cân đối, sản xuất phát triển chậm, thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.

1.2. Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 – 1985)

   - Đại hội V của Đảng (3 – 1982) khẳng định tiếp tục đường lối xây dựng CNXH trong phạm vi cả nước, nhưng có sự điều chỉnh, bổ sung và cụ thể hóa để phù hợp với hoàn cảnh cụ thể.

   - Xác định thời kì quá độ đi lên CNXH ở nước ta trải qua nhiều chặng, quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 – 1985).

   - Phương hướng: Sắp xếp lại cơ cấu và đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa nền kinh tế quốc dân.

   - Mục tiêu: ổn định tình hình kinh tế - xã hội, đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của đời sống nhân dân, giảm nhẹ sự mất cân đối của nền kinh tế.

   - Thành tựu:

      + Sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hàng năm 4,9%, sẩn xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm 9,5%..

      + Thu nhập quốc dân tăng bình quân hàng năm 6,4%.

      + Hoàn thành hàng trăm công trình tương đối lớn, hàng nghìn công trình vừa và nhỏ, bắt đầu khai thác dầu mỏ, nhiều công trình thủy lợi được xây dựng.

      + Hoạt động khoa học – kĩ thuật được triển khai, thúc đẩy sản xuất phát triển.

   - Hạn chế: Những khó khăn, yếu kém của 5 năm trước chưa được khắc phục, thậm chí trầm trọng hơn, chưa ổn định được tình hình kinh tế, xã hội.

II. ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1975 – 1979)

1. Đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam

   - Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, tập đoàn Pôn Pốt ở Cam-pu-chia mở những cuộc hành quân khiêu khích dọc biên giới, lấn chiếm lãnh thổ nước ta.

   - Ngày 22 – 12 – 1978, tập đoàn Pôn-pốt tiến đánh Tây Ninh, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lấn biên giới Tây Nam nước ta.

   - Quân ta tổ chức các cuộc phản công đánh đuổi quân Pôn Pốt, toàn bộ quân Pôn Pốt bị quét sạch khỏi nước ta, chiến tranh kết thúc, hòa bình được lập lại.

Lý thuyết Lịch Sử 9 Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985) hay, ngắn gọn

Quân đội Nhân dân Việt Nam tiến vào Phnôm Pênh

1.2. Đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc

   - Từ năm 1978, Trung Quốc cho quân khiêu khích quân sự dọc biên giới, cắt viện trợ, rút chuyên gia làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ Việt – Trung.

   - Ngày 17 – 2 – 1979, Trung Quốc mở quốc tấn công dọc biên giới nước ta từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Phong Thổ (Lai Châu).

   - Quân dân ta đã đứng lên chiến đấu ngoan cường buộc Trung Quốc phải rút quân khỏi nước ta.

Lý thuyết Lịch Sử 9 Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985) hay, ngắn gọn

Quân dân địa phương phối hợp chiến đấu bảo vệ biên giới năm 1979

Xem thêm các bài Lý thuyết & Câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 9 có đáp án, hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Lịch Sử 9 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử 9 | Soạn Lịch Sử lớp 9 được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Lịch Sử lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

xay-dung-dat-nuoc-dau-tranh-bao-ve-to-quoc-1976-1985.jsp

Tài liệu giáo viên