Trắc nghiệm Lịch Sử 9 Bài 32 (có đáp án): Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985)

Trắc nghiệm Lịch Sử 9 Bài 32 (có đáp án): Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985)

Câu 1. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn mới, đó là:

A. Đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

B. Miền Bắc tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội.

C. Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam khắc phục hậu quả chiến tranh.

D. Thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

Đáp án: C

(SGK – trang 70)

Quảng cáo

Câu 2. Đại hội Đảng toàn quốc lần tứ IV (12/1976) đã đề ra đường lối gì?

A. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

B. Xây dựng CNXH trong phạm vi cả nước.

C. Cải tạo quan hệ sản xuất.

D. Xây dựng bước đầu cơ sở vật chất của CNXH.

Đáp án: B

Giải thích:

Đại hội Đảng toàn quốc lần tứ IV (12/1976) đã đề ra đường lối xây dựng CNXH trong phạm vi cả nước, quyết định phương hướng , nhiệm vụ, mục tiêu của Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980).

Câu 3. Ý nào dưới đây không phải quyết định của Đại hội Đảng toàn quốc lần tứ IV (12/1976) ?

A. Đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

B. Đề ra đường lối xây dựng CNXH trong phạm vi cả nước.

C. Quyết định phương hướng , nhiệm vụ mục tiêu của Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980).

D. Thực hiện đường lối đổi mới đất nước.

Đáp án: D

Giải thích:

Đường lối đổi mới của Đảng đề ra đầu tiên tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986) và được điều chỉnh, bổ sung, phát triển tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (6/1991), lần thứ VIII (6/1996), lần thứ IX (4/2001).

Câu 4. Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm (1976 – 1980) là gì?

A. Khôi phục và phát triển kinh tế.

B. Cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

C. Vừa xây dựng đất nước vừa cải tạo quan hệ sản xuất.

D. Xây dựng nền văn hóa mới.

Đáp án: C

Giải thích:

(SGK – trang 170)

Quảng cáo

Câu 5. Mục tiêu cơ bản của Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980) là gì?

A. Xây dựng một bước cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội, cải thiện một bước đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân lao động.

B. Ổn định tình hình kinh tế - xã hội, đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của đời sống nhân dân, giảm nhẹ sự mất cân đối của nền kinh tế.

C. Xây dựng bước đầu cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, thực hiện một bước công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa và hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa.

D. Đẩy lùi và kiểm soát lạm phát, ổn định phát triển và nâng cao hiệu quả nền sản xuất xã hội, bước đầu ổn định và từng bước cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân lao động.

Đáp án: A

Giải thích:

Trong Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980) ta tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, vừa xây dựng đất nước vừa cải tạo quan hệ sản xuất nhằm hai mục tiêu cơ bản: xây dựng một nước cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội, cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân lao động.

Câu 6. Đại hội lần thứ mấy của Đảng đề ra phương hướng , nhiệm vụ mục tiêu của Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 – 1985)?

A. Đại hội IV

B. Đại hội V

C. Đại hội VI

D. Đại hội VII

Đáp án: B

Giải thích:

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng họp tháng 3 - 1982 đề ra phương hướng , nhiệm vụ mục tiêu của Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 – 1985).

Câu 7. Tình hình nông nghiệp và công nghiệp nước ta trong Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 – 1985) như thế nào?

A. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp giảm sút so với 5 năm trước (1976 – 1980).

B. Chặn được đà giảm sút của 5 năm trước (1976 – 1980), có bước phát triển.

C. Giữ nguyên mức sản xuất như 5 năm trước (1976 – 1980).

D. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp phát triển mạnh mẽ.

Đáp án: B

Giải thích:

trong Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 – 1985) nông nghiệp và công nghiệp nước ta đã chặn được đà giảm sút của 5 năm trước (1976 – 1980), có bước phát triển. Sản xuất nông nghiệp tang bình quân 4,9 %, sản xuất công nghiệp tang bình quân 9,5%.

Quảng cáo

Câu 8. Trong giai đoạn 1981 – 1985, sản xuất công nghiệp tang bình quân hàng năm là bao nhiêu?

A. 1,9%

B. 4,9%

C. 9,5 %

D. 6,4%

Đáp án: C

Giải thích:

(SGK – trang 172)

Câu 9. Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, nhân dân ta phải đấu đầu trực tiếp với những lực lượng nào để bảo vệ lãnh thổ Tổ quốc?

A. Quân xâm lược Mĩ và Ngụy quyền Sài Gòn

B. Ngụy quyền Sài Gòn và cuộc tiến công biên giới phía Bắc của Trung Quốc.

C. Tập đoàn Pôn Pốt (Cam-pu-chia) và cuộc tiến công biên giới phía Bắc của Trung Quốc.

D. Ngụy quyền Sài Gòn và tập đoàn Pôn Pốt (Cam-pu-chia).

Đáp án:

Giải thích:

C

Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, nhân dân ta phải đấu đầu trực tiếp với tập đoàn Pôn Pốt (Cam-pu-chia) và cuộc tiến công biên giới phía Bắc của Trung Quốc.

- Ngày 22 – 12 – 1978, tập đoàn Pôn-pốt tiến đánh Tây Ninh, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lấn biên giới Tây Nam nước ta. Quân ta tổ chức phản công đánh đuổi quân Pôn Pốt, toàn bộ quân Pôn Pốt bị quét sạch khỏi nước ta, chiến tranh kết thúc, hòa bình được lập lại.

- Ngày 17 – 2 – 1979, Trung Quốc mở cuộc tấn công dọc biên giới nước ta từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Phong Thổ (Lai Châu). Quân dân ta đã đứng lên chiến đấu ngoan cường buộc Trung Quốc phải rút quân khỏi nước ta.

Câu 10. Năm 1975, Trung Quốc đã có những hành động gì làm tổn hại đến tình cảm giữa nhân dân hai nước?

A. Cho quân kiêu khích quân sự dọc biên giới.

B. Cắt viện trợ cho Việt Nam.

C. Rút chuyên gia về nước.

D. Cả 3 ý trên

Đáp án: D

Giải thích:

(SGK – trang 173)

Quảng cáo

Xem thêm các bài Lý thuyết & Câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 9 có đáp án, hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Lịch Sử 9 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử 9 | Soạn Lịch Sử lớp 9 được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Lịch Sử lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

xay-dung-dat-nuoc-dau-tranh-bao-ve-to-quoc-1976-1985.jsp

Tài liệu giáo viên