Bài 3 trang 54 Tin học 12Bài 6: Biểu mẫu

Bài 3 trang 54 Tin học 12: Hãy nêu các bước tạo biểu mẫu để nhập và sửa thông tin cho mỗi học sinh.

Lời giải:

Quảng cáo

- Đầu tiên chọn bảng muốn tạo biểu mẫu.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Sau đó nhấn vào create. Nhấn vào More Forms rồi chọn Form Wizard.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
Quảng cáo

- Chọn những trường ta muốn cho vào biểu mẫu.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Kết thúc tạo form bằng wizard nếu ta không muốn tự thiết kế thêm gì nữa.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Dùng biểu mẫu để sửa thông tin:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Kết quả: Ở bảng gốc đã bị đổi tên thành Việt An.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
Quảng cáo

- Sử dụng để thêm bản ghi.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Access sẽ tự động tạo cho ta như hình. Ta chỉ cần nhập thông tin học sinh mới vào

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Kết quả: Một bản ghi mới đã được tạo ra.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

Các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Tin học 12 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-6-bieu-mau.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên