Chuyên đề Tin 12 Chân trời sáng tạo | Giải Chuyên đề học tập Tin học 12 (hay, ngắn gọn)

Với giải bài tập Chuyên đề học tập Tin học 12 Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn giúp học sinh lớp 12 dễ dàng làm bài tập Chuyên đề Tin 12 từ đó học tốt môn Tin 12.

Giải Chuyên đề Tin 12 Chân trời sáng tạo

Chuyên đề học tập Tin học 12 – Định hướng tin học ứng dụng

CHUYÊN ĐỀ 1. THỰC HÀNH SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÍ DỰ ÁN

Bài 1.1. Dự án và phần mềm quản lí dự án.

Bài 1.2. Tiến độ, nguồn lực và chi phí .

Bài 1.3. Quản lí dự án theo tiến độ .

Bài 1.4. Báo cáo dự án..

CHUYÊN ĐỀ 2. THỰC HÀNH BẢO VỆ DỮ LIỆU, CÀI ĐẶT VÀ GỠ BỎ PHẦN MỀM .

Bài 2.1. Thực hành bảo vệ dữ liệu

Bài 2.2. Thực hành cài đặt, gỡ bỏ hệ điều hành, phần mềm ứng dụng

Bài 2.3. Viết tài liệu hướng dẫn cài đặt, gỡ bỏ hệ điều hành, phần mềm ứng dụng

CHUYÊN ĐỀ 3. THỰC HÀNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI PHẦN MỀM BẢNG TÍNH

Bài 3.1. Phân tích xác suất với các hàm cơ bản.

Bài 3.2. Thống kê dữ liệu với PivotTable.

Bài 3.3. Biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồ

Bài 3.4. Độ tập trung và phân tán của dữ liệu

Bài 3.5. Kiểm định giả thuyết thống kê.

Bài 3.6. Phân tích tương quan

Chuyên đề học tập Tin học 12 – Định hướng khoa học máy tính

Chuyên đề 1. Tìm hiểu một vài kiểu dữ liệu tuyến tinh.

Bài 1.1. Hàng đợi

Bài 1.2. Ngăn xếp

Bài 1.3. Ứng dụng của hàng đợi .

Bài 1.4. Ứng dụng của ngăn xếp

Chuyên đề 2. Tìm hiểu cây tìm kiếm nhị phân trong sắp xếp và tìm kiếm.

Bài 2.1. Cây và cây nhị phân

Bài 2.2. Các phép toán duyệt cây nhị phân

Bài 2.3. Cây tìm kiếm nhị phân

Bài 2.4. Thực hành cây tìm kiếm nhị phân

Chuyên đề 3. Tìm hiểu kĩ thuật duyệt đô thị và ứng dụng

Bài 3.1. Các khái niệm cơ bản của đồ thị.

Bài 3.2. Biểu diễn đô thị

Bài 3.3. Duyệt đô thị theo chiều rộng

Bài 3.4. Duyệt đô thị theo chiều sâu.

Bài 3.5. Thực hành kĩ thuật duyệt đồ thị

Nội dung đang được cập nhật ....

Tài liệu giáo án, đề thi lớp 12 có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên