Bài 4 trang 33 Tin học 12Bài 3: Giới thiệu Microsoft Access

Bài 4 trang 33 Tin học 12: Có những các nào để tạo đối tượng trong Access?

Lời giải:

Quảng cáo

* Có những cách sau để tạo đói tượng trong Access:

1. Dùng các mẫu dựng sẵn (wizard-thuật sĩ).

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

2. Người dùng tự thiết kế.

3. Kết hợp cả hai cách trên.

* Người ta thường sử dụng cách thứ ba: trước tiên dùng các mẫu dựng sẵn sau đó chỉnh sửa lại bằng cách tự thiết kế.

Quảng cáo

Các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Tin học 12 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-3-gioi-thieu-microsoft-access.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên