Tin học 12 Bài tập và thực hành 8 - Tạo báo cáoTin học 12 Bài tập và thực hành 8 - Tạo báo cáo

Với giải bài tập Tin học 12 Bài tập và thực hành 8 - Tạo báo cáo hay nhất, ngắn gọn Bên cạnh đó là tóm tắt lý thuyết ngắn gọn và bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin học 12 bài Bài tập và thực hành 8.

1. Mục đích, yêu cầu

Quảng cáo

- Củng cố những kiến thức đã học về cách tạo báo cáo.

- Biết thực hiện các kĩ năng cơ bản để tạo báo cáo đơn giản bằng thuật sĩ.

2. Nội dung

Câu 1: (sgk trang 75 Tin 12): Từ bảng HOC_SINH trong CSDL QuanLi_HS, tạo một báo cáo để in ra danh sách các học sinh gồm họ tên, ngày sinh, địa chỉ. Hãy nhóm theo giới tính (nam, nữ) và tính số học sinh nam, số học sinh nữ (có sử dụng hàm Count).

Trả lời:

Quảng cáo

- Chúng ta sẽ tạo báo cáo bằng thuật sĩ. Đầu tiên chọn Create sau đó nhấn Report Winzard .

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Chọn trường để đưa vào báo cáo. Ta nhấn chuột trái vào trường rồi ấn dấu mũi tên > .

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
Quảng cáo

- Ta sẽ lấy những trường như hình.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Nhấn Next để tiếp tục. Ta sẽ chọn trường để gom nhóm.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Vì đề bài yêu cầu gom nhóm theo giới tính nên ta sẽ chọn GT làm trường để gom nhóm.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Nhấn Next

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Nhấn Next ở bước này ta có thể chọn sắp xếp theo một trường nào đó nhưng do đề bài không yêu câu.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Nhấn Next

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Nhấn Next sau đó Finish.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Ta được báo cáo như hình.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Để hiển thị được tổng số học sinh nam và học sinh nữ ta làm như sau. Nhấn chuột phải vào báo cáo sau đó chọn Design View.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Nhấn textbox để thêm trường lưu thông tin

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Đặt TextBox vào vị trí như hình:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Điền thông tin như hình:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Sau đó nhấn View chọn Report View.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Kết quả được như yêu cầu của bài toán:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

Câu 2: (sgk trang 75 Tin 12): Tạo báo cáo in danh sách học sinh khá (có điểm trung bình mỗi môn từ 6.5 trở lên).

Trả lời:

- Tạo báo cáo với điều kiện là tất cả các môn đều có trung bình lớn hơn 6.5 như hình dưới đây.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Lưu mẫu hỏi lại để tạo báo cáo. Giả sử ta lưu với tên là Query2.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Nhấn Create. Chọn Report Wizard để tạo báo cáo.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Ta chỉ cần chọn những trường cần thiết như mã số họ tên.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Nhấn Finish để tạo ra báo cáo ngay.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Đây là báo cáo cho những học sinh khá.

Xem thêm các bài giải bài tập Tin học lớp 12 hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên