Lý thuyết Tin học 12 Bài tập và thực hành 9: Bài thực hành tổng hợp hay, ngắn gọn

Lý thuyết Tin học 12 Bài tập và thực hành 9: Bài thực hành tổng hợp hay, ngắn gọn

1. Mục đích, yêu cầu

• Củng cố các kĩ năng cơ bản sử dụng Access.

2. Nội dung

Bài 1

• a) Tạo một CSDL mới, đặt tên là hoc_tap.

• B) Tạo các bảng dữ liệu trong CSDL hoc_tap với cấu trúc được mô tả trong bảng sau, đặt khóa chính cho mỗi bảng, mô tả tính chất cho các trường trong mỗi bảng:

Lý thuyết Tin học 12 Bài tập và thực hành 9: Bài thực hành tổng hợp hay, ngắn gọn

Bài 2 Thiết lập các mối liên kết:

• Giữa bảng BANG_DIEM và bảng HOC_SINH.

• Giữa bảng BANG_DIEM và bảng MON_HOC.

Bài 3

• Tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu cho bảng BANG_DIEM.

• Nhập dữ liệu cho cả ba bảng (dùng cả hai cách: trực tiếp trong trang dữ liệu và dùng biểu mẫu vừa tạo).

Bài 4 Thiết kế một số mẫu hỏi để đáp ứng các yêu cầu sau:

• a) Hiển thị họ tên của một học sinh (ví dụ "Trần Lan Anh") cùng với điểm trung bình của học sinh đó.

• b) Danh sách học sinh gồm họ và tên, điểm môn Toán trong một ngày (ví dụ ngày 12/12/2007).

• c) Danh sách học sinh gồm họ và tên, điểm môn Toán và sắp xếp theo ngày kiểm tra.

Bài 5 Tạo báo cáo danh sách học sinh gồm: họ tên, môn học, điểm và tính điểm trung bình theo môn

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 12 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

bai-tap-va-thuc-hanh-9-bai-thuc-hanh-tong-hop.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác