Lý thuyết Tin học 8 Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy

Lý thuyết Tin học 8 Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy

A. Lý thuyết

• Nội dung chính

   - Quan sát các hệ giải phẫu cơ thể người như hệ xương, hệ cơ, hệ thần kinh.

   - Khám phá chức năng của một số bộ phận cơ thể người.

1. Làm quen với phần mềm anatomy

- Sau khi khởi động chương trình, màn hình có 2 nút lệnh là LearnExercise.

- Chọn nút lệnh Learn màn hình sẽ như sau:

Lý thuyết Tin học 8 Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất

- Trong đó:

   + RESPIRATORY SYSTEM: hệ hô hấp

   + CIRCULATORY SYSTEM: hệ tuần hoàn

   + DIGESTIVE SYSTEM: hệ tiêu hóa

   + EXCRETOR SYSTEM: hệ bài tiết

   + NERVOUS SYSTEM: hệ thần kinh

   + SKELETAL SYSTEM: hệ xương

   + MUSCULAR SYSTEM: hệ cơ

   + REPRODUCTIVE SYSTEM: hệ sinh dục

2. Hệ xương

- Nháy chuột vào biểu tượng có chữ SKELETAL SYSTEM để tìm hiểu hệ xương của con người.

Lý thuyết Tin học 8 Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất

a) các thao tác trực tiếp trên hình mô phỏng

   - dịch chuyển mô hình lên xuống: kéo thả chuột theo chiều lên xuống.

   - xoay mô hình xung quanh trục của mình: kéo thả chuột theo chiều ngang, từ trái sang phải và ngược lại

   - Phóng to, thu nhỏ mô hình: di chuyển nút tròn trên thanh trượt hoặc dùng nút cuộn chuột.

b. Bổ sung thêm các hệ khác vào hình mô phỏng

Các bước thực hiện:

   - B1: chọn nút dấu + phía bên trái màn hình.

   - B2: chọn các cơ quan cần hiển thị.

Lý thuyết Tin học 8 Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất

Kết quả:

Lý thuyết Tin học 8 Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất

c. Quan sát chi tiết các hệ giải phẫu cơ thể người

   - Phần mềm cho phép quan sát kĩ hơn và đưa thêm thông tin về các bộ phận

   - Thực hiện: nháy đúp chuột vào bộ phận sẽ đổi màu.

Lý thuyết Tin học 8 Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất

3. Hệ cơ

   - Trên màn hình Learn, nháy chuột vào dòng chữ MUSCULAR SYSTEM để tìm hiểu hệ cơ.

   - Chức năng hệ cơ: bám vào xương, có chức năng co dãn, làm cho xương chuyển động.

Một vài bộ phận quan trọng trong hệ cơ:

   - Cơ ngực: làm cho nồng ngực có thể nở ra hoặc thu hẹp lại theo sự nở của con người.

Lý thuyết Tin học 8 Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất

   - Cơ bắp tay phía trước – cơ hai đầu.

Lý thuyết Tin học 8 Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất

   - Cơ bắp tay phía sau – cơ ba đầu.

Lý thuyết Tin học 8 Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất

   - Cơ vai : nâng cánh tay khi chuyển động

Lý thuyết Tin học 8 Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất

   - Cơ đùi: có 4 mảnh, 4 đầu là nhóm cơ khỏe nhất của con người.

Lý thuyết Tin học 8 Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất

   - Cơ mông: đỡ cho xương chậu và giúp xương xoay được. đây là bộ cơ lớn nhất về thể tích.

Lý thuyết Tin học 8 Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất

4. Hệ tuần hoàn

   - Hệ tuần hoàn với cơ quan chính là trái tim, giúp lưu thông máu đi khắp cơ thể để nuôi từng tế bào.

   - Trên màn hình Learn chọn dòng chữ CIRCULATORY SYSTEM để tìm hiểu hệ tuần hoàn của con người.

Lý thuyết Tin học 8 Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất

   - Sử dụng chức năng mô phỏng: chức năng này sẽ đưa ra một bộ phim hoạt hình mô tả chi tiết toàn bộ hoạt động của 1 vòng tuần hoàn trong cơ thể.

Lý thuyết Tin học 8 Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất

5. Hệ hô hấp

   - Hệ hô hấp có chức năng là làm giàu ô-xi trong máu thông qua trao đổi chất với bên ngoài như hít thở không khí.

   - Trên màn hình Learn chọn dòng chữ RESPIRATORY SYSTEM để tìm hiểu hệ hô hấp.

   - Ta cũng có thể sử dụng chức năng mô phỏng đối với hệ hô hấp, làm tương tự như hệ tuần hoàn.

Một số bộ phận chính

   - Phổi: bao gồm màng phổi bên ngoài, hai lá phổi bên trong. Phổi được bảo vệ trong lồng ngưc bởi hệ thống các xương sườn.

Lý thuyết Tin học 8 Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất

   - Các bộ phận bên trong: khoang mũi, yết hầu, thanh quản, khí quản và các phế quản, phế nang trong phổi.

Lý thuyết Tin học 8 Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất

6. Hệ tiêu hóa

   - Hệ tiêu hóa có chức năng là tiếp quản thức ăn từ miệng và tiêu hóa, hấp thụ và biến thức ăn thành năng lượng đi nuôi cơ thể.

   - Các cơ quan chia thành 2 phần: phần khoang miệng và phần khoang bụng được nối với nhau bởi thực quản.

   - Thực hiện: Trên màn hình Learn chọn dòng chữ DIGESTIVE SYSTEM để tìm hiểu hệ tiêu hóa.

   - Có thể sử dụng chức năng mô phỏng như hệ tuần hoàn. Cách làm tương tự.

Lý thuyết Tin học 8 Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất

   - Sử dụng chức năng mô phỏng để tìm hiểu chi tiết cách thức hoạt động của hệ tieu hóa trong cơ thể con người

Lý thuyết Tin học 8 Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất

7. Hệ bài tiết

   - Hệ thống bài tiết có chức năng thải các chất độc ra bên ngoài cơ thể. Bao gồm thải khí CO2 thông qua hít thở, thải mồ hôi qua da và thải nước tiểu qua thận.

   - Thực hiện: Trên màn hình Learn chọn dòng chữ EXCRETOR SYSTEM để tìm hiểu hệ bài tiết.

Lý thuyết Tin học 8 Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất

   - Thể hiện hệ bài tiết cùng các hệ tuần hoàn và hệ xương

Lý thuyết Tin học 8 Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất

   - Có thể sử dụng chức năng mô phỏng cho hệ bài tiết, làm tương tự như hệ tuần hoàn.

Lý thuyết Tin học 8 Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất

8. Hệ thần kinh

- Hệ thần kinh được chia thành 2 phần:

   + Hệ thần kinh trung ương: gồm não và tủy sống

   + Hệ thần kinh ngoại biên: gồm các dây và mạch thần kinh tỏa đi khắp cơ thể.

- Thự hiện: Trên màn hình Learn chọn dòng chữ NERVOUS SYSTEM để tìm hiểu hệ bài tiết.

Lý thuyết Tin học 8 Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất

- Thực hiện chức năng mô phỏng thí nghiệm với ngọn lửa khi đưa đến gần ngón tay, dây thần kinh ở ngón tay truyền tín hiệu đến tủy sống sau đó truyền đến não. Và từ não lại truyền thông tin lại đến dây thần kinh vận động điều khiển ngón tay rụt lại, ta gọi hiện tượng đó là phản xạ không điều kiện.

Lý thuyết Tin học 8 Bài 10: Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất

B. Trắc nghiệm

Câu 1:: Để tìm hiểu hệ xương ta nháy chuột vào biểu tượng có chữ:

   A. EXCRETOR SYSTEM

   B. NERVOUS SYSTEM

   C. SKELETAL SYSTEM

   D. MUSCULAR SYSTEM

   Nháy chuột vào biểu tượng có chữ SKELETAL SYSTEM (hệ xương) để tìm hiểu hệ xương của con người.

   + EXCRETOR SYSTEM: hệ bài tiết

   + NERVOUS SYSTEM: hệ thần kinh

   + MUSCULAR SYSTEM: hệ cơ

   Đáp án: C

Câu 2:: các thao tác trực tiếp trên hình mô phỏng hệ xương là:

   A. Dịch chuyển mô hình lên xuống

   B. Xoay mô hình xung quanh trục của mình

   C. Phóng to, thu nhỏ mô hình

   D. Tất cả các đáp án trên

   các thao tác trực tiếp trên hình mô phỏng hệ xương:

   - Dịch chuyển mô hình lên xuống: kéo thả chuột theo chiều lên xuống.

   - Xoay mô hình xung quanh trục của mình: kéo thả chuột theo chiều ngang, từ trái sang phải và ngược lại.

   - Phóng to, thu nhỏ mô hình: di chuyển nút tròn trên thanh trượt hoặc dùng nút cuộn chuột.

   Đáp án: D

Câu 3:Để quan sát chi tiết các hệ giải phẫu cơ thể người ta thực hiện:

   A. Nháy đúp chuột vào bộ phận đó.

   B. Nháy chuột vào bộ phận đó.

   C. Nháy chuột phải vào bộ phận đó.

   D. Tất cả đều sai.

   Để quan sát chi tiết và them thông tin các hệ giải phẫu cơ thể người ta thực hiện nháy đúp chuột vào bộ phận đó. Khi đó bộ phận đó sẽ chuyển màu xanh.

   Đáp án: A

Câu 4:Trên màn hình Learn, để tìm hiểu hệ cơ ta nháy chuột vào dòng chữ:

   A. NERVOUS SYSTEM

   B. SKELETAL SYSTEM

   C. MUSCULAR SYSTEM

   D. REPRODUCTIVE SYSTEM

   Trên màn hình Learn, nháy chuột vào dòng chữ MUSCULAR SYSTEM (hệ cơ) để tìm hiểu hệ cơ.

   Đáp án: C

Câu 5:Chức năng của hệ cơ là:

   A. Bám vào xương

   B. Co dãn

   C. làm cho xương chuyển động

   D. tất cả các đáp án trên

   Chức năng hệ cơ: bám vào xương, có chức năng co dãn, làm cho xương chuyển động.

   Đáp án: D

Câu 6:Khi đang xem một hệ muốn bổ sung thêm các hệ khác ta nháy vào:

   A. Nút dấu cộng phía bên trái màn hình

   B. Nút mũi tên phía bên trái màn hình

   C. Nút ngôi nhà phía bên trái màn hình

   D. Tất cả đều đúng

   Khi đang xem một hệ muốn bổ sung thêm các hệ khác ta nháy vào nút dấu cộng phía bên trái màn hình sau đó chọn các cơ quan cần hiển thị.

   Đáp án: A

Câu 7: Khi sử dụng phần mềm anatomy sử dụng chức năng mô phỏng này sẽ đưa ra một bộ phim hoạt hình mô tả chi tiết toàn bộ hoạt động của hệ:

   A. Hệ xương

   B. Hệ cơ

   C. Hệ tuần hoàn

   D. Tất cả đều đúng

   Sử dụng chức năng mô phỏng, chức năng này sẽ đưa ra một bộ phim hoạt hình mô tả chi tiết toàn bộ hoạt động của 1 vòng tuần hoàn trong cơ thể của hệ tuần hoàn.

   Đáp án: C

Câu 8:Trên màn hình Learn chọn dòng chữ RESPIRATORY SYSTEM để tìm hiểu hệ:

   A. Hệ cơ

   B. Hệ xương

   C. Hệ hô hấp

   D. Hệ sinh dục

   Trên màn hình Learn chọn dòng chữ RESPIRATORY SYSTEM (hệ hô hấp) để tìm hiểu hệ hô hấp.

   Đáp án: C

Câu 9:Trong phần mềm anatomy, khi sử dụng chức năng mô phỏng giống như hệ tuần hoàn là:

   A. Hệ bài tiết

   B. Hệ tiêu hóa

   C. Hệ hô hấp

   D. Tất cả các đáp án trên

   Trong phần mềm anatomy, khi sử dụng chức năng mô phỏng giống như hệ tuần hoàn là hệ bài tiết, hệ tiêu hóa, hệ hô hấp

   Đáp án: A

Câu 10:Hệ nào sau đây sử dụng chức năng mô phỏng thí nghiệm với ngọn lửa khi đưa đến gần ngón tay:

   A. Hệ thần kinh

   B. Hệ bài tiết

   C. Hệ hô hấp

   D. Hệ xương

   Trong phần mềm anatomy, sử dụng chức năng mô phỏng thí nghiệm với ngọn lửa khi đưa đến gần ngón tay là hệ thần kinh. Dây thần kinh ở ngón tay truyền tín hiệu đến tủy sống sau đó truyền đến não. Và từ não lại truyền thông tin lại đến dây thần kinh vận động điều khiển ngón tay rụt lại, ta gọi hiện tượng đó là phản xạ không điều kiện.

   Đáp án: A

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tin học 8 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 8 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 8 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tin học 8 | Soạn Tin học lớp 8 | Trả lời câu hỏi Tin học 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tin học lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-10-lam-quen-voi-giai-phau-co-the-nguoi-bang-phan-mem-anatomy.jsp