Lý thuyết Tin học 8 Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra (hay, chi tiết)

Lý thuyết Tin học 8 Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra (hay, chi tiết)

• Nội dung chính

   - Làm quen với mô hình không gian 3 chiều của GeoGebra.

   - Vẽ hình hộp, hình lăng trụ, hình chóp với GeoGebra.

1. Làm quen với cửa sổ không gian 3D

- Thực hiện: chọn Hiển thị, sau đó chọn Hiển thị dạng 3D

Lý thuyết Tin học 8 Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra (hay, chi tiết)

- Trong cửa sổ 3D có:

   + Các công cụ làm việc với không gian 3D

   + Hệ trục tọa độ tương ứng với 3 trục x, y, z.

   + Mặt phẳng chuẩn, luôn hiện chính giữa màn hình làm việc.

- Vùng làm việc của cửa sổ không gian 3D có dạng:v

Lý thuyết Tin học 8 Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra (hay, chi tiết)

2. Điểm và di chuyển điểm trong không gian

a) Tạo đối tượng điểm

   - Kích hoat cửa sổ không gian 3D, chọn công cụLý thuyết Tin học 8 Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra (hay, chi tiết)

   - Nháy chuột lên vị trí bất kì trên mặt phẳng chuẩn.

Lý thuyết Tin học 8 Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra (hay, chi tiết)

b. Di chuyển điểm trong không gian

   - Nháy chuột lên điểm A sao cho xuất hiện hình mũi tên lên xuống, sau đó kéo thả điểm A để di chuyển nó trên trục Z.

   - Nháy chuột lên điểm A sao cho xuất hiện mũi tên sang ngang 2 bên, sau đó kéo thả điểm A để di chuyển nó trên trục XY.

Lý thuyết Tin học 8 Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra (hay, chi tiết)

3. Xoay hình trong không gian

   - Cách 1: nhấn giữ nút chuột phải và đồng thời rê chuột

   - Cách 2: chuyển về chế độ chọnLý thuyết Tin học 8 Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra (hay, chi tiết) , kéo thả chuột trên màn hình

   - Cách 3: chọn công cụ quayLý thuyết Tin học 8 Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra (hay, chi tiết) , rồi kéo thả chuột trên màn hình.

4. Vẽ hình hộp chữ nhật, hình lập phương

a) Vẽ hình hộp chữ nhật( đáy nằm trên mặt phẳng chuẩn)

- B1: trong mặt phẳng chuẩn cho trước 1 cạnh AB vẽ 1 hình chữ nhật

1. Sử dụng công cụ đoạn thẳng vẽ 1 đoạn thẳng AB

Lý thuyết Tin học 8 Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra (hay, chi tiết)

2. Thiết lập 1 mặt phẳng qua điểm A và vuông góc với AB. Sử dụng công cụ Lý thuyết Tin học 8 Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra (hay, chi tiết) nháy chuột vào điểm A, sau đó nháy chuột lên đoạn AB.

3. Xác định giao của 2 mặt phẳng vừa tạo và mặt phẳng chuẩn: chọn công cụ Lý thuyết Tin học 8 Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra (hay, chi tiết) và nháy chuột lên mặt phẳng vửa tạo rồi làm ẩn đi mặt phẳng vừa tạo. chúng ta đã được đường thẳng vuông góc với AB.

Lý thuyết Tin học 8 Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra (hay, chi tiết)

4. Sử dụng công cụ điểm, tạo 1 điểm C nằm trên đường thẳng vuông góc với AB vừa tạo ra ở bước trên.

Lý thuyết Tin học 8 Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra (hay, chi tiết)

5. Sử dụng công cụ Lý thuyết Tin học 8 Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra (hay, chi tiết) kẻ các đường song song từ C với AB và từ B với AC. 2 đường này cắt nhau tại D

Lý thuyết Tin học 8 Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra (hay, chi tiết)

6. ẩn đi tất cả các đường không cần thiết và dùng công cụLý thuyết Tin học 8 Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra (hay, chi tiết) nối các điểm A, B, C, D lại với nhau để thành hình chữ nhật.

Lý thuyết Tin học 8 Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra (hay, chi tiết)

   - B2: vẽ hình hộp chữ nhật dựa trên hình chữ nhật đã tạo ở bước 1.

Sử dụng công cụ trải hình lăng trụLý thuyết Tin học 8 Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra (hay, chi tiết) , sau đó đưa chuột vào bên trong hình ABDE, kéo thả chuột theo hướng thẳng đứng để tạo hình hộp.

Lý thuyết Tin học 8 Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra (hay, chi tiết)

b. Vẽ hình lập phương với 2 điểm tự do

   - Chọn công cụLý thuyết Tin học 8 Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra (hay, chi tiết)

   - Nháy chuột chọn 2 điểm bất kì để tạo hình khối lập phương, lấy 2 điểm này làm 1 cạnh

Lý thuyết Tin học 8 Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra (hay, chi tiết)

5. Vẽ lăng trụ đứng

- Cách 1: sử dụng công cụ trải hình lăng trụ đứng

   + sử dụng công cụ đa giácLý thuyết Tin học 8 Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra (hay, chi tiết) tạo 1 đa giác bất kì trên mặt phẳng chuẩn

   + Chọn công cụ trải hình lăng trụLý thuyết Tin học 8 Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra (hay, chi tiết) đưa chuột vào bên trong hình đa giác, sau đó kéo thả chuột để tạo hình lăng trụ có đáy là hình đa giác.

Lý thuyết Tin học 8 Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra (hay, chi tiết)

- Cách 2: sử dụng công cụ tạo hình lăng trụ xiên

   + Sử dụng công cụ đa giác, tạo 1 hình đa giác bất kì trên mặt phẳng chuẩn. giả sử đa giác này bắt đầu từ đỉnh A, dùng công cụ Lý thuyết Tin học 8 Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra (hay, chi tiết) vẽ 1 điểm nằm phía trên điểm A.

   + Chọn công cụLý thuyết Tin học 8 Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra (hay, chi tiết) nháy chuột lên 1 vị trí bất kì bên trong hình đa giác, sau đó nháy chọn điểm vừa tạo trên điểm A( điểm F)

Lý thuyết Tin học 8 Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra (hay, chi tiết)

6. Vẽ hình chóp

a) Sử dụng công cụ hình chóp

   - B1: tạo 1 đa giác bất kì trên mặt phẳng chuẩn, sử dụng công cụ tạo điểm tạo 1 điểm nằm phía trên đa giác.

Lý thuyết Tin học 8 Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra (hay, chi tiết)

   - B2: chọn công cụ Lý thuyết Tin học 8 Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra (hay, chi tiết) nháy chuột lên 1 vị trí bất kì bên trong hình đa giác, sau đó trọn điểm vừa tạo phía trên.

Lý thuyết Tin học 8 Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra (hay, chi tiết)

b. Sử dụng công cụ trải hình chóp

   - B1: tạo 1 đa giác bất kì trên mặt phẳng chuẩn, sử dụng công cụ tạo điểm tạo 1 điểm nằm phía trên đa giác.

   - B2: chọn công cụLý thuyết Tin học 8 Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra (hay, chi tiết) đưa chuột vào trong đa giác và kéo thả chuột theo chiều thẳng đứng để tạo hình chóp.

c. Công cụ vẽ hình chóp tam giác đều

   - Công cụLý thuyết Tin học 8 Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra (hay, chi tiết) có chức năng tạo nhanh 1 hình chóp tam giác đều, hay còn gọi là tứ diện đều.

   - Thao tác: chọn công cụ, sau đó nháy chuột chọn lên 2 điểm là đỉnh của 1 cạnh của tứ diện đều cần tạo.

Lý thuyết Tin học 8 Bài 12: Vẽ hình không gian với GeoGebra (hay, chi tiết)

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 8 có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tin học 8 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tin học 8 | Soạn Tin học lớp 8 | Trả lời câu hỏi Tin học 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tin học lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

ly-thuyet-trac-nghiem-tin-hoc-8.jsp