Toán lớp 1: Các số tròn chục (trang 127)

Toán lớp 1: Các số tròn chục (trang 127)

Toán lớp 1: Các số tròn chục (trang 127) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

1. (Sgk Toán 1 Trang 127). Viết theo mẫu :

a)

VIẾT SỐ ĐỌC SỐ

20

Hai mươi

10

90

70

ĐỌC SỐ VIẾT SỐ

Sáu mươi

60

Tám mươi

Năm mươi

Ba mươi

b) Ba chục : 30     Bốn chục :....

Tám chục : ....     Sáu chục :....

Một chục :.....     Năm chục :.....

c) 20 : hai chục     50 :..............

70 :...chục     80 :.............

90 :...chục     30 :............

Phương pháp giải

Đọc và viết các số tròn chục theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

a)

VIẾT SỐ ĐỌC SỐ

20

Hai mươi

10

Mười

90

Chín mươi

70

Bảy mươi

ĐỌC SỐ VIẾT SỐ

Sáu mươi

60

Tám mươi

80

Năm mươi

50

Ba mươi

30

b) Ba chục: 30     Bốn chục : 40

Tám chục : 80     Sáu chục : 60

Một chục : 10     Năm chục : 50.

c) 20: hai chục     50: Năm chục

70: bảy chục     80: Tám chục

90: chín chục     30: Ba chục.

2. (Sgk Toán 1 Trang 127). Số tròn chục ?

Toán lớp 1: Các số tròn chục (trang 127) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Phương pháp giải

Đếm tới hoặc đếm lùi cách 10 đơn vị rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Toán lớp 1: Các số tròn chục (trang 127) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

3. (Sgk Toán 1 Trang 127). Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

20....10     40....80     90....60

30....40     80....40     60....90

50....70     40....40     90....90

Phương pháp giải

So sánh các số tròn chục, số nào có hàng chục càng lớn thì có giá trị càng lớn rồi điền dấu thích hợp.

Lời giải chi tiết:

20 > 10     40 < 80     90 > 60

30 < 40     80 > 40     60 < 90

50 < 70     40 = 40     90 = 90

Xem thêm các Giải bài tập Toán lớp 1 hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 1 | Để học tốt Toán lớp 1 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.