Toán lớp 1: Giải toán có lời văn (tiếp theo) (trang 148,149)

Toán lớp 1: Giải toán có lời văn (tiếp theo) (trang 148,149)

Toán lớp 1: Giải toán có lời văn (tiếp theo) (trang 148,149) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

1. (Sgk Toán 1 Trang 148). Có 8 con chim đậu trên cây, sau đó có 2 con bay đi. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu con chim ?

Toán lớp 1: Giải toán có lời văn (tiếp theo) (trang 148,149) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Tóm tắt:

Có :.....con chim

Bay đi :....con chim

Còn lại :....con chim ?

   Bài giải

Số chim còn lại là:

........................=....(con)

Đáp số: .... con chim.

Phương pháp giải

- Đọc đề bài rồi điền các số liệu đã cho vào tóm tắt và hiểu yêu cầu của bài toán.

- Muốn tìm lời giải ta lấy số chim lúc ban đầu trừ đi số chim đã bay đi.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt :

Có : 8 con chim

Bay đi : 2 con chim

Còn lại :....con chim ?

   Bài giải:

   Số con chim còn lại là:

     8 - 2 = 6 (con chim)

     Đáp số: 6 con chim.

2. (Sgk Toán 1 Trang 149). An có 8 quả bóng, An thả 3 quả bóng đi. Hỏi An còn lại mấy quả bóng ?

Toán lớp 1: Giải toán có lời văn (tiếp theo) (trang 148,149) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Tóm tắt:

Có :......quả bóng

Đã thả :....quả bóng

Còn lại :....quả bóng ?

   Bài giải:

..........................................................

...........................................................

Đáp số:.............................

Phương pháp giải

- Đọc đề bài rồi điền các số liệu đã cho vào tóm tắt và hiểu yêu cầu của bài toán.

- Muốn tìm lời giải ta lấy số quả bóng có lúc ban đầu trừ đi số quả bóng đã thả.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Có : 8 quả bóng

Đã thả : 3 quả bóng

Còn lại :....quả bóng ?

   Bài giải:

   An còn lại số quả bóng là:

     8 - 3 = 5 (quả bóng)

     Đáp số: 5 quả bóng.

3. (Sgk Toán 1 Trang 149). Đàn vịt có 8 con, 5 con ở dưới ao. Hỏi trên bờ có mấy con vịt ?

Toán lớp 1: Giải toán có lời văn (tiếp theo) (trang 148,149) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Tóm tắt:

Đàn vịt có :.....con

Ở dưới ao :......con

Trên bờ :......con ?

   Bài giải

..................................................

..................................................

..................................................

Phương pháp giải

- Đọc đề bài rồi điền các số liệu đã cho vào tóm tắt và hiểu yêu cầu của bài toán.

- Muốn tìm lời giải ta lấy số vịt của cả đàn trừ đi số vịt ở dưới ao.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Đàn vịt có : 8con

Ở dưới ao : 5 con

Trên bờ :......con ?

   Bài giải

   Trên bờ có số con vịt là:

     8 - 5 = 3 (con vịt)

     Đáp số: 3 con vịt.

Xem thêm các Giải bài tập Toán lớp 1 hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 1 | Để học tốt Toán lớp 1 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.