Toán lớp 1: Luyện tập chung (trang 181)

Toán lớp 1: Luyện tập chung (trang 181)

1. (Sgk Toán 1 Trang 181). Viết số dưới mỗi vạch của tí số rồi đọc các số đó:

Toán lớp 1: Luyện tập chung (trang 181) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Phương pháp giải

- Đếm xuôi các số, bắt đầu từ 86 rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

- Đọc các số vừa viết.

Lời giải chi tiết:

Toán lớp 1: Luyện tập chung (trang 181) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Các số em vừa điền đọc là:

87: Tám mươi bảy

88: Tám mươi tám

90: Chín mươi

91: Chín mươi mốt

92: Chín mươi hai

93: Chín mươi ba

94: Chín mươi tư

96: Chín mươi sáu

97: Chín mươi bảy

98: Chín mươi tám

99: Chín mươi chín

100: Một trăm

2. (Sgk Toán 1 Trang 181).

a) Khoanh vào số lớn nhất:

72, 69, 85, 47

b) Khoanh vào số bé nhất:

50, 48, 61, 58

Phương pháp giải

So sánh các cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải rồi khoanh tròn vào số lớn nhất hoặc bé nhất.

Lời giải chi tiết:

a) Khoanh vào số 85.

b) Khoanh vào số 48.

3. (Sgk Toán 1 Trang 181). Đặt tính rồi tính:

35 + 40     73 - 53     88 - 6

86 - 52     5 + 62     33 + 55

Phương pháp giải

- Đặt tính: Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Thực hiện cộng hoặc trừ theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Toán lớp 1: Luyện tập chung (trang 181) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

4. (Sgk Toán 1 Trang 181). Quyển vở của Lan có 48 trang, Lan đã viết hết 22 trang. Hỏi quyển vở còn bao nhiêu trang chưa viết ?

Phương pháp giải

Tóm tắt:

Có: 48 trang

Đã viết: 22 trang

Còn lại: ? trang

Muốn tìm quyển vở còn bao nhiêu trang chưa viết thì ta lấy 48 trừ đi số trang đã viết.

Lời giải chi tiết:

Số trang vở Lan chưa viết là:

   48 - 22 = 26 (trang)

   Đáp số: 26 trang.

5. (Sgk Toán 1 Trang 181).

Toán lớp 1: Luyện tập chung (trang 181) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Phương pháp giải

Xem giờ rồi nối với câu thích hơp.

Lời giải chi tiết:

Toán lớp 1: Luyện tập chung (trang 181) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Xem thêm các Giải bài tập Toán lớp 1 hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 1 | Để học tốt Toán lớp 1 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.