Toán lớp 1: Luyện tập (trang 113)

Toán lớp 1: Luyện tập (trang 113)

1. (Sgk Toán 1 Trang 113). Đặt tính rồi tính:

13 - 3     14 - 2     10 + 6     19 - 9

11 - 1     17 - 7     16 - 6     10 + 9

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính từ hàng đơn vị đến hàng chục.

Lời giải chi tiết:

Toán lớp 1: Luyện tập (trang 113) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

2. (Sgk Toán 1 Trang 113). Tính nhẩm:

10 + 3 =     10 + 5 =     17 - 7 =     18 - 8 =

13 - 3 =     15 - 5 =     10 + 7 =     10 + 8 =

Phương pháp giải

Tính nhẩm cộng hoặc trừ rồi điền nhanh kết quả của phép tính còn lại có liên quan.

Ví dụ : 10 + 3 = 13 thì nhẩm nhanh được : 13 - 3 = 10 và 13 - 10 = 3

Lời giải chi tiết:

10 + 3 = 13     10 + 5 = 15     17 - 7 = 10     18 - 8 = 10

13 - 3 = 10     15 - 5 = 10     10 + 7 = 17     10 + 8 = 18

3. (Sgk Toán 1 Trang 113). Tính:

11 + 3 - 4 =     14 - 4 + 2 =     12 + 3 - 3 =

12 + 5 - 7 =     15 - 5 + 1 =     15 - 2 + 2 =

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

11 + 3 - 4 = 10     14 - 4 + 2 = 12     12 + 3 - 3 = 12

12 + 5 - 7 = 10     15 - 5 + 1 = 11     15 - 2 + 2 = 15

4. (Sgk Toán 1 Trang 113). Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống:

16 - 6...12

11....13 - 3

15 - 5 ....14 - 4

Phương pháp giải

- Tính giá trị của mỗi vế.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

16 - 6 < 12

11 > 13 - 3

15 - 5 = 14 - 4

5. (Sgk Toán 1 Trang 113). Viết phép tính thích hợp:

Có : 12 xe máy

Đã bán: 2 xe máy

Còn: ....xe máy ?

Phương pháp giải

- Xác định các số liệu đã cho và yêu cầu cần tính.

- Muốn tìm số xe còn lại thì ta lấy số xe ban đầu trừ đi số xe đã bán.

Lời giải chi tiết:

Phép tính thích hợp là: 12 - 2 = 10.

Xem thêm các Giải bài tập Toán lớp 1 hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 1 | Để học tốt Toán lớp 1 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.