Bài 2 trang 160 sgk Vật Lí 12 nâng caoBài 29: Công suất của dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất

Bài 2 (trang 160 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Hệ số công suất của đoạn mạch xoay chiều bằng 0 (cosφ = 0) trong trường hợp nào sau đây?

    A. đoạn mạch chỉ có điện trở thuần.

    B. đoạn mạch có điện trở bằng 0.

    C. đoạn mạch không có tụ điện.

    D. đoạn mạch không có cuộn cảm.

Lời giải:

Quảng cáo

Chọn B

Ta có: cosφ = R/Z → cosφ = 0 khi R = 0 → đoạn mạch có điện trở bằng 0

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Vật Lí 12 nâng cao Bài 29 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-29-cong-suat-cua-dong-dien-xoay-chieu-he-so-cong-suat.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên