Câu 1 trang 160 sgk Vật Lí 12 nâng caoBài 29: Công suất của dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất

Câu 1 (trang 160 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Trong trường hợp nào, hệ số công suất của dòng điện xoay chiều có giá trị lớn nhất? nhỏ nhất?

Lời giải:

Quảng cáo

    Hệ số công suất cos⁡φ = R/Z nên sẽ bé nhất khi R = 0 và lớn nhất (cosφ = 1) khi R = Z. Suy ra có hai trường hợp là đoạn mạch chỉ có R hoặc đoạn mạch có cộng hưởng.

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Vật Lí 12 nâng cao Bài 29 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-29-cong-suat-cua-dong-dien-xoay-chieu-he-so-cong-suat.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên