Giải bài C2 trang 159 SGK Vật Lí 12 nâng caoBài 29: Công suất của dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất

Bài C2 (trang 159 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Có thể tính hệ số công suất của đoạn mạch có R, L, C nối tiếp bằng cách dùng giản đồ Fre-nen. Hãy tính theo cách đó và chứng tỏ rằng kết quả thu được cũng là cosφ = R/Z.

Quảng cáo

Lời giải:

Ta có giãn đồ Fre-nen cho đoạn mạch xoay chiều R, L, C nối tiếp như hình vẽ:

Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao

Ta có thể tìm được cosφ bằng giản đồ vectơ: Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Vật Lí 12 nâng cao Bài 29 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-29-cong-suat-cua-dong-dien-xoay-chieu-he-so-cong-suat.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên