Giải bài C1 trang 158 SGK Vật Lí 12 nâng caoBài 29: Công suất của dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất

Bài C1 (trang 158 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Công suất tức thời biến đổi theo quy luật nào? Đối với dòng điện tần số 50 Hz, công suất tức thời biến đổi tuần hoàn bao nhiêu lần trong một giây ?

Quảng cáo

Lời giải:

Công suất tức thời p = u.i = U.I.cosφ + U.I.cos(2ωt + φ) biến đổi tuần hoàn theo quy luật hàm số sin với chu kì T’ bằng một nửa chu kì T của dòng điện xoay chiều i = I0.cosωt.

Do đó nếu tần số dòng điện là f = 50 Hz thì công suất tức thời sẽ có tần số: f′ = 2.f = 2.50 = 100 Hz.

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Vật Lí 12 nâng cao Bài 29 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-29-cong-suat-cua-dong-dien-xoay-chieu-he-so-cong-suat.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên