Bài 27.17 trang 64 SBT Hóa học 12Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm

Bài 27.17 trang 64 Sách bài tập Hóa học 12: Có gì giống nhau và khác nhau khi nhỏ từ từ cho đến dư :

a) Dung dịch NH3 vào dung dịch AlCl3 ?

b) Dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch AlCl3 ?

Lời giải:

Quảng cáo

a) Kết tủa tạo ra không tan trong dung dịch NH3 dư :

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl

b) Kết tủa tạo ra tan trong dung dịch Ba(OH)2 dư :

2AlCl3 + 3Ba(OH)2 → 2Al(OH)3 + 3BaCl2

2Al(OH)3 + Ba(OH)2 → Ba(AlO2)2 + 4H2O.

Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Hóa học 12 (SBT Hóa học 12) khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-27-nhom-va-hop-chat-cua-nhom.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác