Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 11: Writing (trang 47)SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 11: Changing roles in society

E. Writing (trang 47 SBT Tiếng Anh 9 mới)

1. Write short comments...(Viết một bình luận ngắn về những dự đoán về tương lai dưới đây.)

Quảng cáo

1. I love that idea, especially in decisions concerning us.

2. I think it's their own decision whether to do those jobs or not.

3. What for? I don't like to be watched.

4. They will still be popular. Holidaymakers are only a small proportion of hotel guests.

5. Yes, but teachers will still be equally important.

6. Not everybody. Many people will still be keen on individual, face-to-face communication.

2. Use a relative pronoun...(Sử dụng mệnh đề quan hệ để nối các câu sau với một mệnh đề quan hệ xác định hoặc không xác định.)

Quảng cáo

1. The girls who have passed the entrance examination will enter university.

2. Some women who get a university degree can get a well-paid job.

3. Have you heard about For a Brighter Future, which supports women in their fight for employment equality?

4. Some fathers who do a part-time job can stay at home more often and have a closer relationship with their children.

5. Viet Nam, which used to be male-dominated, now has a large population of employed women.

3. Write down three changes...(Viết ra 3 thay đổi trong vai trò của bảo tàng mà bạn muốn thấy)

Quảng cáo

- Using more technology in presenting things.

- Improve the lecture about history more attractively.

- Free access for everyone.

Các bài giải SBT Tiếng Anh 9 mới khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

Săn SALE shopee tháng 12:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 9 mới | Giải sbt Tiếng Anh 9 mới của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 9 mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-11-changing-roles-in-society.jsp


Tài liệu giáo viên