Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 9: Phonetics (trang 20)SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 9: English in the world

A. Phonetics (trang 20 SBT Tiếng Anh 9 mới)

1. Do you think...(Bạn cho rằng các câu trả lời dưới đây cần lên hay xuống giọng? Đánh dấu bằng các mũi tên lên xuống cho các câu B. Luyện tập với bạn bè.)

Quảng cáo

1. A: This car is slow.

B: I know it's slow, but it's reliable.

2. A: This CD is good.

B: I know it's good, but that one is better.

3. A: This armchair is ugly!

B: I know it's ugly, but it's comfortable.

4. A: This motorbike is fast.

B: I know it's fast, but it's dangerous.

5. A: This TV is big.

B: I know it's big, but the one in the corner is bigger.

Đáp án:

Quảng cáo

1. Xuống giọng

2. Lên giọng

3. Xuống giọng

4. Xuống giọng

5. Lên giọng

Hướng dẫn dịch:

1. A: Chiếc xe này chậm.

B: Tôi biết nó chậm, nhưng nó rất đáng tin cậy.

2. A: CD này là tốt.

B: Tôi biết nó tốt, nhưng đó là tốt hơn.

3. A: Ghế ngồi này xấu xí!

B: Tôi biết nó xấu xí, nhưng thoải mái.

4. A: Xe máy này nhanh.

B: Tôi biết nó nhanh, nhưng nó nguy hiểm.

Quảng cáo

5. A: Tivi này lớn.

B: Tôi biết nó lớn, nhưng một trong những góc lớn hơn.

2. In each pair...(Mỗi cặp hội thoại sau có câu trả lời giống nhau nhưng âm điệu khác nhau. Đánh dấu bằng các mũi tên lên hoặc xuống ở câu B. Luyện tập với bạn bè.)

1. a. A: The new car is cheap.

B: The second-hand one is cheaper.

b. A: Why did you buy the second-hand car?

B: The second-hand one is cheaper.

2. a. A: What time's dinner?

B: Dinner is at 8.00 p.m

b. A: Let's go for a walk at 8.00p.m

B: Dinner is at 8.00 pm.

3. a. A: I'd like a gold one.

B: They're all gold.

Quảng cáo

b. A: Why are these watches so expensive?

B: They're all gold.

4. a. A: Where's your father?

B: My father's upstairs.

b. A: Who's upstairs?

B: My father's upstairs.

5. a. A: Was the fish delicious?

B: The steak was more delicious.

b. A: Why didn't you have fish?

B: The steak was more delicious.

Đáp án:

1. a. Lên giọng b. Xuống giọng
2. a. Xuống giọng b. Lên giọng
3. a. Lên giọng b. Xuống giọng
4. a. Xuống giọng b. Lên giọng
5. a. Lên giọng b. Xuống giọng

Các bài giải SBT Tiếng Anh 9 mới khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 9 mới | Giải sbt Tiếng Anh 9 mới của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 9 mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-9-english-in-the-world.jsp


Tài liệu giáo viên