Giải Toán 3 VNEN Bài 35: Bảng nhân 9

Giải Toán 3 VNEN Bài 35: Bảng nhân 9

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "truyền điện": Ôn lại các bảng nhân, chia đã học

2. Thực hiện lần lượt các hoạt động sau và viết tiếp vào vở (Sgk)

b. Em thực hiện tương tự như trên và viết các phép nhân vào vở:

Trả lời:

9 x 4 = 36     9 x 7 = 63

9 x 5 = 45     9 x 8 = 72

9 x 6 = 54     9 x 9 = 81

9 x 10 = 90

3. Cùng chơi "đếm thêm 9"

Trả lời:

a. Em đếm thêm 9, từ 9 đến 90: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90.

b. Nêu tiếp các số trong ô trống:

9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 (Trang 78 Toán VNEN 3 tập 1 )

Tính nhẩm:

9 x 5 =     9 x 8 =

9 x 3 =     9 x 6 =

9 x 7 =     9 x 1 =

9 x 2 =     9 x 0 =

9 x 9 =     9 x 10 =

9 x 4 =     0 x 9 =

Trả lời:

9 x 5 = 45     9 x 8 = 72

9 x 3 = 27    9 x 6 = 54

9 x 7 = 63     9 x 1 = 9

9 x 2 = 18     9 x 0 = 0

9 x 9 = 81     9 x 10 = 90

9 x 4 = 36     0 x 9 = 0

Câu 2 (Trang 78 Toán VNEN 3 tập 1 )

Tính:

a.

9 x 2     9 x 5

2 x 9     5 x 9

b.

9 x 4 + 9     9 x 7 - 25

9 x 5 + 9     9 x 2 x 3

Trả lời:

a.

9 x 2 = 18     9 x 5 = 45

2 x 9 = 18     5 x 9 = 45

b.

9 x 4 + 9 = 36 + 9 = 45

9 x 7 - 25 = 63 - 25 = 38

9 x 5 + 9 = 45 + 9 = 54

9 x 2 x 3 = 18 x 3 = 54

Câu 3 (Trang 78 Toán VNEN 3 tập 1 )

Lớp 3A có 3 tổ, mỗi tổ có 9 học sinh. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh?

Trả lời:

Lớp 3A có tất cả số học sinh là:

9 x 3 = 27 (học sinh)

Đáp số: 27 học sinh

Câu 4 (Trang 78 Toán VNEN 3 tập 1 )

Viết kết quả phép nhân vào ô trống (theo mẫu):

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6
7
9

Trả lời:

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
9 9 18 27 37 45 54 63 72 81 90

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 (Trang 78 Toán VNEN 3 tập 1 )

Một đội chơi có 4 tổ, mỗi tổ có 3 nhóm. Mỗi nhóm có 3 học sinh. Hỏi đội chơi có bao nhiêu học sinh?

Trả lời:

Mỗi tổ có số học sinh là:

3 x 3 = 9 (học sinh)

Đội chơi có tất cả số học sinh là:

4 x 9 = 36 (học sinh)

Đáp số: 36 học sinh

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Toán lớp 3 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.