Giải Toán 3 VNEN Bài 56: Phép cộng các số trong phạm vi 10000

Giải Toán 3 VNEN Bài 56: Phép cộng các số trong phạm vi 10000

A. Hoạt động cơ bản

1. Em và bạn đặt tính rồi tính:

271 + 324     165 + 420     315 + 627

Em nói với bạn cách đặt tính và tính?

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 56: Phép cộng các số trong phạm vi 10000 | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Cách đặt tính và tính:

• Đặt tính các chữ số của các hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm của số này trùng với số kia rồi thực hiện phép tính

• Khi tính ta công thứ tự từ phải sang trái (từ hàng đơn vị đầu tiên)

3. Em và bạn cùng tính:

Giải Toán 3 VNEN Bài 56: Phép cộng các số trong phạm vi 10000 | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 56: Phép cộng các số trong phạm vi 10000 | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

4. Em và bạn đặt tính rồi tính:

4835 + 1527     2658 + 3407     7436 + 825

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 56: Phép cộng các số trong phạm vi 10000 | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 (Trang 17 Toán VNEN 3 tập 2 )

Tính nhẩm:

4000 + 2000 =     3000 + 5000 =

5000 + 600 =     6000 + 2000 =

7000 + 3000 =     400 + 2000 =

Trả lời:

4000 + 2000 = 6000     3000 + 5000 = 8000

5000 + 600 = 5600     6000 + 2000 = 8000

7000 + 3000 = 10000     400 + 2000 = 6000

Câu 2 (Trang 17 Toán VNEN 3 tập 2 )

Đặt tính rồi tính:

4832 + 3154     3576 + 5618

5643 + 708     936 + 2345

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 56: Phép cộng các số trong phạm vi 10000 | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Câu 3 (Trang 18 Toán VNEN 3 tập 2 )

Kho thứ nhất có 4160kg gạo, kho thứ hai có 3640kg gạo. Hỏi cả hai kho có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời:

Tóm tắt bài toán:

Kho 1: 4160kg gạo

Kho 2: 3640kg gạo

Tổng: ? kg

Bài giải:

Cả hai kho có tất cả số kg gạo là:

4160 + 3640 = 7800 (kg)

Đáp số: 7800 kg

Câu 4 (Trang 18 Toán VNEN 3 tập 2 )

a. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 418l dầu, ngày thứ hai bán được số lít dầu gấp đôi ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng đã bán được bao nhiêu lít dầu?

b. Em trả lời các câu hỏi: Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

Muốn tính cả hai ngày cửa hàng đã bán được bao nhiêu lít dầu em phải biết gì? Phải làm phép tính gì?

c. Em làm bài toán

Trả lời:

b. Bài toán có biết:

Ngày thứ nhất bán 418l dầu

Ngày thứ hai bán gấp đôi ngày thứ nhất

Bài toàn hỏi: Cả hai ngày bán được bao nhiêu lít dầu?

Muốn tính cả hai ngày cửa hàng đã bán được bao nhiêu lít dầu em phải biết số dầu ngày thứ hai bán được. Để tính số lít dầu bán ngày thứ hai ta phải thực hiện phép nhân. Muốn tính số lít dầu bán được hai ngày ta thực hiện phép công.

c. Bài giải:

Ngày thứ hai cửa hàng đó bán được số lít dầu là:

418 x 2 = 836 (lít)

Cả hai ngày cửa hàng đó bán được số lít dầu là:

418 + 836 = 1154 (lít)

Đáp số: 1154 lít

Câu 5 (Trang 18 Toán VNEN 3 tập 2 )

Nêu tên trung điểm mỗi cạnh của hình vuông ABCD

Giải Toán 3 VNEN Bài 56: Phép cộng các số trong phạm vi 10000 | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Trung điểm cạnh AB là M

Trung điểm cạnh BC là N

Trung điểm cạnh CD là P

Trung điểm cạnh AD là Q

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 (Trang 18 Toán VNEN 3 tập 2 )

Xe thứ nhất chở được 3465kg thóc, xe thứ hai chở được nhiều hơn xe thứ nhất 2815kg thóc. Hỏi cả hai xe chở được bao nhiêu kg thóc?

Trả lời:

Tóm tắt bài toán:

Xe 1: 3465kg thóc

Xe 2: nhiều hơn xe thứ nhất 2815kg thóc

Cả hai xe: ? kg thóc

Bài giải:

Xe thứ hai chở được số kg thóc là:

3465 + 2815 = 6280 (kg thóc)

Cả hai xe chở được tât cả số kg thóc là:

3465 + 6280 = 9745 (kg thóc)

Đáp số: 9745 kg thóc

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Toán lớp 3 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.