Giải Toán 3 VNEN Bài 57: Phép trừ các số trong phạm vi 10000

Giải Toán 3 VNEN Bài 57: Phép trừ các số trong phạm vi 10000

A. Hoạt động cơ bản

1. Em và bạn đặt tính và tính:

735 - 324     567 - 253     627 - 156

b. Em nói với bạn cách đặt tính và tính

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 57: Phép trừ các số trong phạm vi 10000 | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Cách đặt tính và tính:

Đặt tính các chữ số của các hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm của số này trùng với số kia rồi thực hiện phép tính

Khi tính ta trừ thứ tự từ phải sang trái (từ hàng đơn vị đầu tiên)

3. Em và bạn đặt tính rồi tính:

6354 - 2182     5835 - 2627

6748 - 1836     4062 - 847

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 57: Phép trừ các số trong phạm vi 10000 | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 (Trang 19 Toán VNEN 3 tập 2 )

Tính nhẩm:

8000 - 3000 =     6000 - 1000 =

5800 - 500 =     4500 - 400 =

7000 - 4000 =     6400 - 6000 =

Trả lời:

8000 - 3000 = 5000     6000 - 1000 = 5000

5800 - 500 = 5300     4500 - 400 = 4100

7000 - 4000 = 3000     6400 - 6000 = 400

Câu 2 (Trang 19 Toán VNEN 3 tập 2 )

Đặt tính rồi tính:

8325 - 3417     5276 - 4518

5646 - 2084     3672 - 845

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 57: Phép trừ các số trong phạm vi 10000 | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Câu 3 (Trang 19 Toán VNEN 3 tập 2 )

Kho thứ nhất có 4180 kg gạo, kho thứ hai có 2875kg gạo. Kho thứ nhất có nhiều hơn kho thứ hai bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời:

Tóm tắt bài toán:

Kho 1: 4180 kg gạo

Kho 2: 2875 kg gạo

Kho 1 nhiều hơn kho 2 bao nhiêu kg?

Bài giải:

Kho thứ nhất nhiều hơn kho thứ hai số kg gạo là:

4180 - 2875 = 1305 (kg)

Đáp số: 1305 kg

Câu 4 (Trang 19 Toán VNEN 3 tập 2 )

a. Cửa hàng có 6250 m vải. Ngày thứ nhất bán 1825m vải, ngày thứ hai bán được 2100m vải. Hỏi sau hai ngày cửa hàng còn bao nhiêu m vải?

b. Em trả lời các câu hỏi: Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

Muốn tính sau hai ngày cửa hàng còn bao nhiêu m vải em phải biết gì? Phải làm phép tính gì?

c. Em làm bài toán

Trả lời:

Bài toán cho biết:

Cửa hàng có 6250m vải

Ngày thứ nhất bán 1825m vải

Ngày thứ hai bán 2100m vải

Bài toàn hỏi: Sau hai ngày cửa hàng còn bao nhiêu m vải?

Muốn biết sau hai ngày cửa hàng còn bao nhiêu m vải em phải biết số vải đã bán được trong hai ngày. Để tính số vải đã bán hai ngày ta cộng số vải đã bán ở ngày thứ nhất và ngày thứ hai. Muốn tính số m vải còn lại ta thực hiện phép trừ lấy số vải có của cửa hàng trừ số vải bán được hai ngày.

Bài giải:

Cả hai ngày cửa hàng đó bán được sô m vải là:

1825 + 2100 = 3925 (m vải)

Sau hai ngày cửa hàng đó còn lại số m vải là:

6250 - 3925 = 2325 (m vải)

Đáp số: 2325 m vải

Câu 5 (Trang 20 Toán VNEN 3 tập 2 )

Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài 6cm rồi xác định trung điểm I của đoạn thẳng CD.

Trả lời:

Cách thực hiện:

B1: Dùng thước đo độ dài đoạn CD

B2: Chia đôi đoạn thẳng CD: 6 : 2 = 3 (cm)

B3: Đặt thước sao cho vạch 0cm trùng với điểm C, đánh dấu điểm O trên đoạn CD ứng với vạch 3cm.

⇒ O là trung điểm của đoạn thẳng CD

Giải Toán 3 VNEN Bài 57: Phép trừ các số trong phạm vi 10000 | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 (Trang 20 Toán VNEN 3 tập 2 )

Em điền số có ba hoặc bốn chữ số vào chỗ chấm rồi cùng bố (mẹ) giải bài toán sau:

Xe thứ nhất chở được 5895kg thóc, chở nhiều hơn xe thứ hai ..... kg thóc. Hỏi xe thứ hai chở được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Trả lời:

Ví dụ mẫu:

Xe thứ nhất chở được 5895kg thóc, chở nhiều hơn xe thứ hai 800kg thóc. Hỏi xe thứ hai chở được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài giải:

Xe thứ hai chở được số kg thóc là:

5895 - 800 = 5095 (kg thóc)

Đáp số: 5095 (kg thóc)

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Toán lớp 3 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.