Giải VBT Địa Lí 6 Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất

Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất

1. Quan sát hình 35: Các lục địa và các đại dương trên thế giới

Em hãy ghi tiếp vào chỗ chấm...

a) Các lục địa trên thế giới

- Lục địa Bắc Mĩ, diện tích 20,3 triệu km2

- Lục địa Nam Mĩ, diện tích 18,1 triệu km2

- Lục địa Á – Âu, diện tích 50,7 triệu km2

- Lục địa Phi, diện tích 29,2 triệu km2

- Lục địa Ô-Xtray-li-a, diện tích 7,6 triệu km2

- Lục địa Nam Cực, diện tích 13,9 triệu km2

b) Các đại dương trên thế giới:

- Thái Bình Dương, diện tích 179,6 triệu km2

- Ấn Độ Dương, diện tích 74,9 triệu km2

- Đại Tây Dương, diện tích 93,4 triệu km2

- Bắc Băng Dương, diện tích 13,1 triệu km2

2. Qua hai biểu đồ dưới đây, hãy có sánh diện tích các lục địa: diện tích các đại dương trên thế giới

Giải VBT Địa Lí 6 Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất | Giải vở bài tập Địa Lí 6 Giải VBT Địa Lí 6 Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất | Giải vở bài tập Địa Lí 6

Nhận xét:

- Lục địa:

   + Lục địa Á – Âu chiếm diện tích lớn nhất (50,7 triệu km2) lớp gấp 6,7 lần lục địa Ô-xtray-li-a.

   + Lục địa Phi lớn thứ 2, tiếp đến là lục địc Bắc Mĩ, lục địa Nam Mĩ, lục địa Nam cực và diện tích nhỏ nhất là lục địa Ô-xtray-li-a.

- Đại dương

   + Thái Bình Dương chiếm diện tích lớn nhất (179,6 triệu km2), gấp 15 lần Bắc Băng Dương.

   + Đại Tây Dương là đại dương lớn thứ 2, tiếp đến là Ấn Độ Dương và nhỏ nhất là Bắc Băng Dương.

3. Hoàn thành các bảng số liệu dưới đây:

a/

Diện tích
Triệu km2 %
Toàn cầu 510 100
Lục địa 149 29,2
Đại dương 361 70,8

b/

Diện tích lục địa % Diện tích đai dương %
Nửa cầu Bắc 39,4 60,6
Nửa cầu Nam 19,0 81,0

4. Quan sát hình 28 (tr 34 SGK) và các biểu đồ dưới đây, em hãy nêu nhận xét về sự phân bố các lục địa và dại dương trên Trái Đất bằng cách điền vào chỗ chấm... trong các câu sau:

a) Trên bề mặt Trái Đất, diện tích các (đại dương) chiếm tới 70,8% còn diện tích các lục địa chỉ chiếm 29,2% (149.000.000km2)

b) Các lục đia tập trung ở nửa cầu (Bắc), còn các đại dương phân bố chủ yếu ở nửa cầu (Nam)

c) Ở nửa cầu Bắc, diện tích lục địa là (39,4) %, diện tích đại dương là (60,6) %

d) Ở nửa cầu Nam, diện tích lục điạ là (19,0) %, diện tích đại dương là (81) %

Các bài giải vở bài tập Địa Lí lớp 6 (VBT Địa Lí 6) khác:

Loạt bài Giải vở bài tập Địa Lí lớp 6 | Giải VBT Địa Lí 6 được biên soạn bám sát nội dung VBT Địa Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.