Giải VBT Địa Lí 6 Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

1. Nhận xét lượng mưa ở Hà Nội (mm)

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hà Nội 19 27 47 84 195 232 312 327 261 125 45 20

- Lượng mưa tháng thấp nhất là 19mm, vào tháng 1.

- Lượng mưa tháng cao nhất là 327mm, vào tháng 8.

- Sự chênh lệch lượng mưa giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là 17,2 lần.

- Lượng mưa trung bình năm của Hà Nội là 1694mm. Lượng mưa trung bình của một tháng là 141,2mm.

- Những tháng có lượng mưa trên 100mm là tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10.

- Những tháng có lượng mưa dưới 100mm là tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4.

2. Nhận xét nhiệt độ không khí trung bình tháng ở Hà Nội (oC)

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hà Nội 16,4 17,0 20,2 23,7 27,3 27,8 28,9 28,2 27,2 24,6 21,4 18,2

- Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất là 16,4oC. Vào tháng 1.

- Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là 28,9oC. Vào tháng 7.

- Sự chênh lệch (biên độ nhiệt) giữa nhiệt độ tháng thấp nhất và tháng cao nhất là 12,5oC.

- Nhiệt độ trung bình năm 23,4oC.

- Những tháng có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ trung bình năm là tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

- Những tháng có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ trung bình năm là tháng 11, 12, 1, 2, 3.

3. Nhận xét diễn biến nhiệt độ trung bình và lượng mưa các tháng của bảng

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ (oC) 15,8 15,6 19,4 20,5 26,6 28,7 29,3 28,2 26,7 25,0 22,5 17,3
Lượng mưa (mm) 21,6 16,3 14,4 76,8 294,7 207,9 210,8 404,0 305,2 254,1 108,2 10

a) Về nhiệt độ

- Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất là 15,6oC. Vào tháng 2.

- Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là 29,3oC. Vào tháng 7.

- Sự chênh lệch (biên độ nhiệt) giữa nhiệt độ tháng thấp nhất và tháng cao nhất là 13,7oC.

- Nhiệt độ trung bình năm 23oC.

- Những tháng có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ trung bình năm là tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10.

- Những tháng có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ trung bình năm là tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4.

b) Về lượng mưa

- Lượng mưa tháng thấp nhất là 10mm, vào tháng 12.

- Lượng mưa tháng cao nhất là 404mm, vào tháng 8.

- Lượng mưa trung bình năm là 1924mm. Lượng mưa trung bình của một tháng là 160,3mm.

- Những tháng có lượng mưa trên 100mm là tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10.

- Những tháng có lượng mưa dưới 100mm là tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4.

Kết luận: Như vậy địa phương trên mưa nhiều về mùa nóng và mưa ít về mùa lạnh.

Các bài giải vở bài tập Địa Lí lớp 6 (VBT Địa Lí 6) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 6 khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Địa Lí lớp 6 | Giải VBT Địa Lí 6 được biên soạn bám sát nội dung VBT Địa Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.