Giải VBT Địa Lí 6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

1. Hãy ghi tên các hướng quy định trên bản đồ vào hình 12.

Giải VBT Địa Lí 6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí | Giải vở bài tập Địa Lí 6

2. Em hãy xác định hướng từ điểm 0 đến các điểm A, B, C, D

Giải VBT Địa Lí 6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí | Giải vở bài tập Địa Lí 6

Trả lời:

   + OA là hướng: Đông Đông Bắc.

   + OB là hướng: Đông Đông Nam.

   + OC la hướng: Tây Tây Nam.

   + OD là hướng: Tây Tây Bắc.

3. Em hãy xác định hướng từ điểm 0 đến các điểm A, B, C, D

- Hình 14

   + OA là hướng: Hướng Bắc.

   + OB là hướng: Hướng Nam.

   + OC la hướng: Hướng Tây.

   + OD là hướng: Hướng Đông.

- Hình 15

   + OA là hướng: Hướng Tây Bắc.

   + OB là hướng: Hướng Bắc.

   + OC la hướng: Hướng Đông Bắc.

   + OD là hướng: Hướng Đông Nam.

- Hình 16

   + OA là hướng: Hướng Tây Bắc.

   + OB là hướng: Hướng Đông Bắc.

   + OC la hướng: Hướng Đông Đông Bắc.

   + OD là hướng: Hướng Tây Nam.

4. Em hãy xác định tọa độ các điểm A, B, C, D

Trả lời:

- Tọa độ điểm A (120oB; 600T).

- Tọa độ điểm B (120oN; 300T).

- Tọa độ điểm C (120oB; 300Đ).

- Tọa độ điểm D (180oN; 600N).

5. Cho 4 điểm có tọa độ địa lý như sau: Em hãy ghi vị trí của bốn điểm này trên hình

Giải VBT Địa Lí 6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí | Giải vở bài tập Địa Lí 6

Các bài giải vở bài tập Địa Lí lớp 6 (VBT Địa Lí 6) khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Giải vở bài tập Địa Lí lớp 6 | Giải VBT Địa Lí 6 được biên soạn bám sát nội dung VBT Địa Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.