Giải VBT Địa Lí 6 Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

1. Quan sát hình và hoàn thành bảng

Giải VBT Địa Lí 6 Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương | Giải vở bài tập Địa Lí 6

a) Bảng các dòng biển theo hai nửa cầu

Các dòng biển nóng Hướng chảy Các dòng biển lạnh Hướng chảy
Nửa cầu Bắc - Gơn – Xtrim - Đông Nam-Tây Bắc - Gron-len - Bắc-Nam
- Bắc xích đạo - Gần Đông-Tây - Ca-li-fooc-ni-a - Đông Bắc-Tây Nam
- Cư-rô-si-ô - Gần Nam-Bắc
Nửa cầu Nam - Bra-xin - Tây Bắc-Đông Nam - Pe-ru - Đông Nam-Tây Bắc
- Đông úc - Tây Bắc-Đông Nam - Ben-ghe-la - Nam-Bắc

b) Bảng các dòng biển theo đại dương

Các dòng biển nóng Hướng chảy Các dòng biển lạnh Hướng chảy
Thái Bình Dương - Bắc xích đạo - Gần Đông-Tây - Ca-li-fooc-ni-a - Đông Bắc-Tây Nam
- Cư-rô-si-ô - Gần Nam-Bắc - Pe-ru - Đông Nam-Tây Bắc
- Đông úc - Tây Bắc-Đông Nam
Đại Tây Dương - Gơn – Xtrim - Đông Nam-Tây Bắc - Ben-ghe-la - Nam-Bắc
- Bra-xin - Tây Bắc-Đông Nam - Gron-len - Bắc-Nam
Ấn Độ Dương

2. Từ hai bảng trên, rút ra những nhận xét sau

- Ở nửa cầu Bắc:

   + Các dòng biển nóng xuất phát từ xích đạo – vĩ độ thấp chảy về vùng cực – vĩ độ cao.

   + Các dòng biển lạnh xuất phát từ vùng cực – vĩ độ cao chảy về vùng xích đạo – vĩ độ thấp.

- Ở nửa cầu Nam:

   + Các dòng biển nóng xuất phát từ xích đạo – vĩ độ thấp chảy về vùng cực – vĩ độ cao.

   + Các dòng biển lạnh xuất phát từ vùng cực – vĩ độ cao chảy về vùng xích đạo – vĩ độ thấp.

- Kết luận:

   + Các dòng biển nóng xuất phát từ xích đạo – vĩ độ thấp chảy về vùng cực – vĩ độ cao.

   + Các dòng biển lạnh xuất phát từ vùng cực – vĩ độ cao chảy về vùng xích đạo – vĩ độ thấp.

   + Các dòng biển nóng và lạnh thường xuyên chảy theo hướng ngược nhau.

3. Quan sát hình 65 (SGK.76) hoàn thành bảng sau

Các điểm trên vĩ tuyến 60oB Nhiệt độ (oC) Tên dòng biển (nóng, lạnh) chảy qua
A - 19 Dòng biển lạnh La-bra-đo
B - 8 Dòng biển lạnh La-bra-đo
C + 2 Dòng biển nóng Gơn-xtrim
D + 3 Dòng biển nóng Gơn-xtrim

4. Vẽ các dòng biển nóng, lạnh trong đại dương thế giới vào hình

Giải VBT Địa Lí 6 Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương | Giải vở bài tập Địa Lí 6

Các bài giải vở bài tập Địa Lí lớp 6 (VBT Địa Lí 6) khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Giải vở bài tập Địa Lí lớp 6 | Giải VBT Địa Lí 6 được biên soạn bám sát nội dung VBT Địa Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.