Giải VBT Địa Lí 6 Bài 24: Biển và đại dương

Bài 24: Biển và đại dương

1. Nhận xét tỉ khối của nước ngọt, mặn trên Trái Đất

- Nước ngọt chiếm một tỉ khối rất nhỏ (3%), gồm có nước trong Hồ, nước sông, nước ngầm,…

- Nước mặn chiếm tỉ lệ khối lượng rất lớn 97%, gấp khoảng 33 lần tỉ lệ khối lượng của nước ngọt. Nước mặn có trong các đại dương, biển,…

2. Điền Đ và S trong các ô sau:

a) Nơi mưa nhiều thì độ muối của nước biển và đại dương giảm Đ
b) Nơi mưa nhiều thì độ muối của nước biển và đại dương tăng S
c) Nơi có độ bốc hơi lớn thì độ muối của nước biển và đại dương tăng Đ
d) Nơi có độ bốc hơi nhỏ thì độ muối của nước biển và đại dương tăng S
đ) Nơi có sông chảy ra nhiều thì độ muối của nước biển và đại dương tăng S

3. Hoàn thành bảng dưới đây

Giải VBT Địa Lí 6 Bài 24: Biển và đại dương | Giải vở bài tập Địa Lí 6

Các bài giải vở bài tập Địa Lí lớp 6 (VBT Địa Lí 6) khác:

Loạt bài Giải vở bài tập Địa Lí lớp 6 | Giải VBT Địa Lí 6 được biên soạn bám sát nội dung VBT Địa Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.