Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 101: Luyện tập chungBài 101: Luyện tập chung

Bài 1 (trang 16 vbt Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm :

2 × 5 = .....       5 × 4 = .....

3 × 5 = .....       4 × 5 = .....

4 × 5 = .....       3 × 6 = .....

5 × 5 = .....       2 × 7 = .....

 

5 × 8 = .....       2 × 9 = .....

4 × 8 = .....       3 × 9 = .....

3 × 8 = .....       4 × 9 = .....

2 × 8 = .....       5 × 9 = .....

Phương pháp giải:

 Nhẩm bảng nhân trong các phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

2 × 5 = 10        5 × 4 = 20

3 × 5 = 15        4 × 5 = 20

4 × 5 = 20        3 × 6 = 18

5 × 5 = 25        2 × 7 = 14

 

5 × 8 = 40        2 × 9 = 18

4 × 8 = 32        3 × 9 = 27

3 × 8 = 24        4 × 9 = 36

2 × 8 = 16        5 × 9 = 45

Bài 2 (trang 16 vbt Toán 2 tập 2)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) :

 

Bài 101: Luyện tập chung | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 101: Luyện tập chung | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

 Nhẩm bảng nhân trong các phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 101: Luyện tập chung | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 101: Luyện tập chung | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 3 (trang 17 vbt Toán 2 tập 2)

Tính :

a) 3 × 9 + 18 = ..... = .....

  5 × 5 + 27 = ..... = .....

b) 5 × 6 − 6 = ..... = ......

  4 × 8 − 19 = ...... = ......  

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của phép nhân.

- Lấy kết quả vừa tìm được cộng hoặc trừ với số còn lại. 

Lời giải chi tiết:

a) 3 × 9 + 18 = 27 + 18 = 45

  5 × 5 + 27 = 25 + 27 = 52  

b) 5 × 6 − 6 = 30 − 6 = 24

  4 × 8 − 19 = 32 − 19 = 13

Bài 4 (trang 17 vbt Toán 2 tập 2)

 Tính độ dài đường gấp khúc sau :

Bài 101: Luyện tập chung | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

 Tính tổng độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc đã cho.

Lời giải chi tiết:

Độ dài đường gấp khúc ABCDE là :

    3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)

Đáp số : 12cm.

Cách khác:

Độ dài đường gấp khúc ABCDE là :

    3 x 4 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm.

Bài 5 (trang 17 vbt Toán 2 tập 2)

 Mỗi bàn có 2 bạn ngồi học. Hỏi 10 bàn như thế có bao nhiêu bạn ngồi học ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt :

1 bàn : 2 bạn

10 bàn : ... bạn ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số bạn ngồi học trong một bàn nhân với 10.

Lời giải chi tiết:

10 bàn như thế có số bạn ngồi học là:

    2 x 10 = 20 (bạn)

Đáp số : 20 bạn.

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.