Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 102: Luyện tập chungBài 102: Luyện tập chung

Bài 1 (trang 18 vbt Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm :

a)

2 × 6 = ..... 3 × 6 = .... 4 × 6 = ..... 5 × 6 = .....
5 × 10 = ..... 4 × 9 = ..... 3 × 8 = ..... 2 × 7 = .....
5 × 5 = ..... 4 × 4 = ..... 3 × 3 = ..... 2 × 2 = .....
2 × 4 = ..... 3 × 9 = ..... 4 × 7 = ..... 5 × 6 = .....

        

b)

2 × 3 = ..... 3 × 2 = ..... 4 × 3 = ..... 3 × 4 = .....
3 × 5 = ..... 5 × 3 = ..... 4 × 5 = ..... 5 × 4 = .....

Phương pháp giải:

Nhẩm lại bảng nhân trong phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 

2 × 6 = 12 3 × 6 = 18 4 × 6 = 24 5 × 6 = 30
5 × 10 = 50 4 × 9 = 36 3 × 8 = 24 2 × 7 = 14
5 × 5 = 25 4 × 4 = 16 3 × 3 = 9 2 × 2 = 4
2 × 4 = 8 3 × 9 = 27 4 × 7 = 28 5 × 6 = 30

b)

2 × 3 = 6 3 × 2 = 6 4 × 3 = 12 3 × 4 = 12
3 × 5 = 15 5 × 3 = 15 4 × 5 = 20 5 × 4 = 20

Bài 2 (trang 18 vbt Toán 2 tập 2)

Số ?

Bài 102: Luyện tập chung | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Nhân hai thừa số rồi điền kết quả vào bảng. 

Lời giải chi tiết:

Bài 102: Luyện tập chung | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 3 (trang 18 vbt Toán 2 tập 2)

Điền dấu  > ; <  hoặc = vào chỗ trống :

4 × 5.....4 × 6             3 × 8.....4 × 8

5 × 7.....2 × 10           2 × 9.....4 × 4

4 × 3.....3 × 4             2 × 5.....5 × 2

Phương pháp giải:

 - Tính giá trị của các vế.

 - So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

4 × 5 < 4 × 6                3 × 8 < 4 × 8

5 × 7 > 2 × 10             2 × 9 > 4 × 4

4 × 3 = 3 × 4                2 × 5 = 5 × 2

Bài 4 (trang 18 vbt Toán 2 tập 2)

 Mỗi học sinh trồng được 5 cây hoa. Hỏi 7 học sinh trồng được bao nhiêu cây hoa ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

1 học sinh : 5 cây hoa

7 học sinh : ... cây hoa ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số cây hoa một học sinh trồng được nhân với 7.

Lời giải chi tiết:

7 học sinh trồng được số cây hoa là :

   5 x 7 = 35 (cây)

Đáp số: 35 cây.

Bài 5 (trang 19 vbt Toán 2 tập 2)

Một đoạn dây đồng được uốn thành hình ngôi sao (như hình vẽ), mỗi cạnh đều có độ dài 4cm. Tính độ dài đoạn dây đồng đó.

Bài 102: Luyện tập chung | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Đếm số cạnh 4cm của hình ngôi sao.

Tính tổng độ dài các đoạn thẳng đó rồi trình bày bài toán. 

Lời giải chi tiết:

Độ dài đoạn dây đồng đó là:

    4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 40 (cm)

Đáp số: 40cm.

Cách khác:

Độ dài đoạn dây đồng đó là:

    4 × 10 = 40 (cm)

Đáp số: 40cm.

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.