Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 107: Số bị chia - Số chia – ThươngBài 107: Số bị chia - Số chia – Thương

Bài 1 (trang 24 vbt Toán 2 tập 2)

Tính rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm(theo mẫu) :

Bài 107: Số bị chia - Số chia – Thương | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

- Tìm kết quả của phép chia.

- Xác định giá trị của số bị chia, số chia và thương của mỗi phép chia rồi điền vào bảng.

Lời giải chi tiết:

Bài 107: Số bị chia - Số chia – Thương | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 2 (trang 24 vbt Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm :

2 × 7 = .....       2 × 8 = .....

14 : 2 = .....      16 : 2 = .....

2 × 9 = .....       2 × 10 = .....

18 : 2 = .....      20 : 2 = .....

Phương pháp giải:

- Tìm giá trị của phép tính nhân rồi điền kết quả của phép tính chia liên quan. 

Lời giải chi tiết:

2 × 7 = 14        2 × 8 = 16

14 : 2 = 7         16 : 2 = 8

2 × 9 = 18        2 × 10 = 20

18 : 2 = 9         20 : 2 = 10

Bài 3 (trang 24 vbt Toán 2 tập 2)

Viết phép chia và số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Bài 107: Số bị chia - Số chia – Thương | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

- Từ phép nhân đã cho, viết hai phép chia liên quan.

- Xác định giá trị của số bị chia, số chia, thương của mỗi phép chia rồi điền vào bảng. 

Lời giải chi tiết:

Bài 107: Số bị chia - Số chia – Thương | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 4 (trang 24 vbt Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm :        

10 − 2 = .....     16 − 2 = .....

10 : 2 = .....      16 : 2 = .....

20 − 2 = .....     20 : 2 = .....

Phương pháp giải:

 Tính rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

10 − 2 = 8        16 − 2 = 14

10 : 2 = 5         16 : 2 = 8

20 − 2 = 18      20 : 2 = 10

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.