Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 141: Ki-lô-métBài 141: Ki-lô-mét

Bài 1 (trang 68 vbt Toán 2 tập 2)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

1km = … m            … m = 1km

1m   = … dm          … cm = 1m

1dm = … cm          … dm = 1m

1m   = … cm          … cm = 1dm

Phương pháp giải:

Nhẩm lại mối quan hệ giữa các đơn vị đo đã học, điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

1km = 1000m         1000m = 1km

1m  = 10dm           100cm = 1m

1dm = 10cm           10dm = 1m

1m  = 100cm          10cm = 1dm

Bài 2 (trang 68 vbt Toán 2 tập 2)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Bài 141: Ki-lô-mét | Vở bài tập Toán lớp 2

a) Quãng đường từ A đến C (qua B) dài … km.

b) Quãng đường từ B đến C dài hơn quãng đường từ B đến A là … km.

c) Quãng đường từ C đến B ngắn hơn quãng đường từ C đến D là … km.

Phương pháp giải:

- Độ dài đường gấp khúc bằng tổng độ dài các đoạn thẳng.

Lời giải chi tiết:

a) Quãng đường từ A đến C (qua B) dài 53km (vì 18 + 35 = 53km)

b) Quãng đường từ B đến C dài hơn quãng đường từ B đến A là 17km (vì 35 - 18 = 17km)

c) Quãng đường từ C đến B ngắn hơn quãng đường từ C đến D là 12km (vì 47 - 35 = 12km).

Bài 3 (trang 68 vbt Toán 2 tập 2)

Đọc bảng rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Bài 141: Ki-lô-mét | Vở bài tập Toán lớp 2

a) Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Huế dài … km.

b) Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài … km.

c) Quãng đường xe lửa từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài ... km.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trên bảng rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Huế dài 688km.

b) Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài 791km.

c) Quãng đường xe lửa từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài 935km. 

Bài 4 (trang 69 vbt Toán 2 tập 2)

Viết dài hơn hoặc ngắn hơn vào chỗ chấm thích hợp :

a) Quãng đường Hà Nội – Đà Nẵng ………… quãng đường Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Quãng đường Hà Nội - Huế ………………quãng đường Nha Trang – Thành phố Hồ Chí Minh.

Phương pháp giải:

- Xác định độ dài quãng đường cần so sánh.

- So sánh rồi dùng từ thích hợp hoàn thành câu đã cho.

Lời giải chi tiết:

a) Quãng đường Hà Nội – Đà Nẵng ngắn hơn quãng đường Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh (Vì 791km < 935 km).

b) Quãng đường Hà Nội - Huế dài hơn  quãng đường Nha Trang – Thành phố Hồ Chí Minh (Vì 688km > 411km).

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.