Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 145: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000Bài 145: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

Bài 1 (trang 73 vbt Toán 2 tập 2)

Tính :

Bài 145: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

- Cộng các số lần lượt từ phải sang trái rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 145: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 2 (trang 73 vbt Toán 2 tập 2)

Đặt tính rồi tính

724 + 215                806 + 172

263 + 720                624 + 55

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng các số lần lượt từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

Bài 145: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 3 (trang 73 vbt Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm (theo mẫu)

a)

400 + 300 = 700 800 + 100 = … 600 + 200 = …
500 + 200 = … 300 + 300 = … 100 + 500 = …
600 + 300 = … 400 + 400 = … 200 + 200 = …

b)

700 + 300 = 1000 600 + 400 = … 800 + 200 = …
900 + 100 = … 500 + 500 = … 400 + 600 = …

Phương pháp giải:

Cộng các số hàng trăm rồi viết thêm hai chữ số 0 vào sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a)

400 + 300 = 700 800 + 100 = 900 600 + 200 = 800
   500 + 200 = 700 300 + 300 = 600 100 + 500 = 600
   600 + 300 = 900 400 + 400 = 800 200 + 200 = 400

b)

700 + 300 = 1000 600 + 400 = 1000 800 + 200 = 1000
900 + 100 = 1000 500 + 500 = 1000 400 + 600 = 1000

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.