Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 157: Ôn tập về phép cộng và phép trừBài 157: Ôn tập về phép cộng và phép trừ

Bài 1 (trang 88 vbt Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm:

6 + 9 = ... 30 + 40 = ...
7 + 9 = ... 80 − 60 = ...
8 + 9 = ... 50 + 30 = ...
9 + 9 = ... 90 − 30 = ...
300 + 300 = ... 15 − 8 = ...
600 − 300 = ... 16 − 8 = ...
700 + 200 = ... 17 − 8 = ...
900 − 700 = ... 18 − 9 = ...

Phương pháp giải:

- Thực hiện phép tính với các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

- Với các số tròn chục (trăm) : Cộng hoặc trừ các số hàng chục (trăm) rồi viết thêm một (hai) chữ số 0 vào tận cùng kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

6 + 9 = 15 30 + 40 = 70
7 + 9 = 16 80 − 60 = 20
8 + 9 = 17 50 + 30 = 80
9 + 9 = 18 90 − 30 = 60
300 + 300 = 600 15 − 8 = 7   
600 − 300 = 300 16 − 8 = 8
700 + 200 = 900 17 − 8 = 9
900 − 700 = 200 18 − 9 = 9

Bài 2 (trang 89 vbt Toán 2 tập 2)

Đặt tính rồi tính:

45 + 35          62 − 17

867 − 432      246 + 513

80 − 36          29 + 37

503 + 194     672 − 372

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng hoặc trừ các số lần lượt từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

Bài 157: Ôn tập về phép cộng và phép trừ | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 3 (trang 89 vbt Toán 2 tập 2)

Một trại hè có 475 học sinh nam và 510 học sinh nữ. Hỏi trại hè đó có tất cả bao nhiêu học sinh ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Bài 157: Ôn tập về phép cộng và phép trừ | Vở bài tập Toán lớp 2

Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh nam cộng với số học sinh nữ tham gia trại hè đó.

Lời giải chi tiết:

Trại hè đó có tất cả số học sinh là:

    475 + 510 = 985 (học sinh)

Đáp số: 985 học sinh.

Bài 4 (trang 89 vbt Toán 2 tập 2)

Ô tô to chuyển được 980kg gạo, ô tô bé chuyển được ít hơn ô tô to 250kg gạo. Hỏi ô tô bé chuyển được bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Bài 157: Ôn tập về phép cộng và phép trừ | Vở bài tập Toán lớp 2

Muốn tìm lời giải ta lấy khối lượng gạo ô tô to chuyển được trừ đi 250kg.

Lời giải chi tiết:

Ô tô bé chuyển được số ki-lô-gam gạo là:

    980 − 250 = 730(kg)

Đáp số: 730 kg.

Bài 5 (trang 89 vbt Toán 2 tập 2)

Số ?

Bài 157: Ôn tập về phép cộng và phép trừ | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 157: Ôn tập về phép cộng và phép trừ | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức : Trong một phép cộng, khi đổi chỗ hai số hạng thì giá trị của tổng không thay đổi.

a + b = b + a

Lời giải chi tiết:

Bài 157: Ôn tập về phép cộng và phép trừ | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 157: Ôn tập về phép cộng và phép trừ | Vở bài tập Toán lớp 2

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.