Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 160: Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo)Bài 160: Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo)

Bài 1 (trang 93 vbt Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm :

4 × 5 = ..... 5 × 4 = ..... 20 : 4 = ..... 20 : 5 = .....
3 × 4 = ..... 4 × 3 = ..... 12 : 3 = ..... 12 : 4 = .....
4 × 2 = ..... 2 × 4 = ..... 8 : 4 = ..... 8 : 2 = .....
2 × 3 = ..... 3 × 2 = .... 6 : 2 = ..... 6 : 3 = .....

Phương pháp giải:

Nhẩm lại bảng nhân và chia trong phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

4 × 5=20 5 × 4=20 20 : 4=5 20 : 5=4
3 × 4=12 4 × 3=12 12 : 3=4 12 : 4=3
4 × 2=8 2 × 4=8 8 : 4=2 8 : 2=4
2 × 3=6 3 × 2=6 6 : 2=3 6 : 3=2

Bài 2 (trang 93 vbt Toán 2 tập 2)

Tính :

2 × 2 × 5 = ... = ....

30 : 3 : 2 = .... = ....

4 × 7 − 6 = .... = ....

5 × 5 + 15 = .... = ....

3 × 7 − 12 = .... = ....

4 : 4 + 25 = .... = ....

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

2 × 2 × 5 = 4 × 5 = 20

30 : 3 : 2 = 10 : 2 = 5

4 × 7 − 6 = 28 − 6 = 22

5 × 5 + 15 = 25 + 15 = 40

3 × 7 − 12 = 21 − 12 = 9

4 : 4 + 25 = 1 + 25 = 26

Bài 3 (trang 93 vbt Toán 2 tập 2)

Có 28 cái kẹo chia đều cho 4 em. Hỏi mỗi em được nhận mấy cái kẹo ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Bài 160: Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo) | Vở bài tập Toán lớp 2

Muốn tìm lời giải ta lấy 28 chia cho 4. 

Lời giải chi tiết:

Mỗi em nhận số cái kẹo là :

    28 : 4 = 7 (cái)

Đáp số: 7 cái.

Bài 4 (trang 93 vbt Toán 2 tập 2)

Có 28 quả cam chia cho các nhóm, mỗi nhóm được 4 quả cam. Hỏi có mấy nhóm được chia cam ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Bài 160: Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo) | Vở bài tập Toán lớp 2

Muốn tìm lời giải ta lấy 28 chia cho 4.

Lời giải chi tiết:

Số nhóm được chia cam là :

    28 : 4 = 7 (nhóm)

Đáp số: 7 nhóm. 

Bài 5 (trang 93 vbt Toán 2 tập 2)

Số ?

Bài 160: Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo) | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về số 0 và số 1 trong phép nhân và phép chia rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 160: Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo) | Vở bài tập Toán lớp 2

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.