Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 164: Ôn tập về hình học (tiếp theo)Bài 164: Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Bài 1 (trang 97 vbt Toán 2 tập 2)

Tính độ dài các đường gấp khúc sau:

Bài 164: Ôn tập về hình học (tiếp theo) | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 164: Ôn tập về hình học (tiếp theo) | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Độ dài đường gấp khúc bằng tổng độ dài các đoạn thẳng.

Lời giải chi tiết:

a) Độ dài đường gấp khúc khúc ABCD là:

    4 + 3 + 5 = 12(cm)

Đáp số: 12cm.

b) Độ dài đường gấp khúc MNPQR là:

    2 + 2 + 2 + 2 = 8(cm)

Đáp số: 8cm.

Cách khác:

Độ dài đường gấp khúc MNPQR là:

    2 x 4 = 8(cm)

Đáp số: 8cm.

Bài 2 (trang 98 vbt Toán 2 tập 2)

Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là AB = 15cm ; BC = 25cm ; AC=30cm.

Phương pháp giải:

Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài ba cạnh của hình đó.  

Lời giải chi tiết:

Bài 164: Ôn tập về hình học (tiếp theo) | Vở bài tập Toán lớp 2

Chu vi hình tam giác ABC là:

    15 + 25 + 30 = 70(cm)

Đáp số: 70cm.

Bài 3 (trang 98 vbt Toán 2 tập 2)

Tính chu vi hình tứ giác DEGH, biết độ dài mỗi cạnh của hình đó đều bằng 10dm.

Phương pháp giải:

Chu vi hình tứ giác bằng tổng độ dài bốn cạnh của hình đó. 

Lời giải chi tiết:

Bài 164: Ôn tập về hình học (tiếp theo) | Vở bài tập Toán lớp 2

Chu vi hình tứ giác DEGH là:

    10 + 10 + 10 + 10 = 40(dm)

Đáp số: 40dm.

Cách khác :

Chu vi hình tứ giác DEGH là:

    10 × 4 = 40(dm)

Đáp số: 40dm.

Bài 4 (trang 99 vbt Toán 2 tập 2)

Em ước lượng xem nếu con kiến đi từ A đến C theo đường gấp khúc ABC hoặc theo đường gấp khúc AMNOPQC thì đi đường nào dài hơn?

Kiểm tra bằng cách tính độ dài hai đường gấp khúc đó.

Bài 164: Ôn tập về hình học (tiếp theo) | Vở bài tập Toán lớp 2

Độ dài đường gấp khúc ABC là : ……

Độ dài đường gấp khúc AMNOPQC là : …

Vậy : ………………………………

Phương pháp giải:

- Độ dài đường gấp khúc bằng tổng độ dài các đoạn thẳng của đường đó.

- So sánh rồi trả lời câu hỏi của bài toán. 

Lời giải chi tiết:

Độ dài đường gấp khúc ABC là:

     5 + 6 = 11(cm)

Độ dài đường gấp khúc AMNOPQC là:

    2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 = 11(cm)

Vậy: Con kiến bò theo hai đường gấp khúc ABC, AMNOPQC đều có chiều dài bằng như nhau.

Bài 5 (trang 99 vbt Toán 2 tập 2)

Xếp 4 hình tam giác thành hình mũi tên (xem hình vẽ):

Bài 164: Ôn tập về hình học (tiếp theo) | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Chia hình cần xếp thành 4 hình tam giác nhỏ, từ đó em tìm được cách xếp hình 

Lời giải chi tiết:

Bài 164: Ôn tập về hình học (tiếp theo) | Vở bài tập Toán lớp 2

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.