Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 168: Luyện tập chungBài 168: Luyện tập chung

Bài 1 (trang 103 vbt Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm:

4 × 3 = ... 32 : 4 = ... 0 × 5 : 4 = ...
5 × 9 = ... 18 : 3 = ... 1 × 2 : 2 = ...
3 × 7 = ... 20 : 2 = ... 0 : 4 : 3 = ...
2 × 8 = ... 35 : 5 = ... 3 : 3 × 4 = ...

Phương pháp giải:

- Nhẩm lại bảng nhân và chia trong phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

- Biểu thức có phép tính nhân và chia thì thực hiện phép tính từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

x
4 × 3 = 12 32 : 4 = 8 0 × 5 : 4 = 0
5 × 9 = 45 18 : 3 = 61 × 2 : 2 = 1
3 × 7 = 21 20 : 2 = 10 0 : 4 : 3 = 0
2 × 8 = 16 35 : 5 = 7 3 : 3 × 4 = 4

Bài 2 (trang 103 vbt Toán 2 tập 2)

 Điền dấu  > ; <  hoặc = thích hợp vào chỗ trống.

576…577

400 + 30 + 6…426

1000…900 + 100

500 + 120 + 8…628

765…756

400 + 500…990

Phương pháp giải:

- Thực hiện phép tính ở các vế.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

576 < 577

400 + 30 + 6 > 426

1000 = 900 + 100

500 + 120 + 8=628  

765 > 756

400 + 500 < 990

Bài 3 (trang 103 vbt Toán 2 tập 2)

Đặt tính rồi tính:

84 − 48          39 + 39

405 + 263      875 − 25

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng hoặc trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 168: Luyện tập chung | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 168: Luyện tập chung | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 4 (trang103 vbt Toán 2 tập 2)

Chị cao 166cm, em thấp hơn chị 42cm. Hỏi em cao bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Bài 168: Luyện tập chung | Vở bài tập Toán lớp 2

Muốn tìm chiều cao của em ta lấy chiều cao của chị trừ đi 42cm.

Lời giải chi tiết:

Em cao số xăng-ti-mét là:

    166 − 42 = 124(cm)

Đáp số: 124cm.

Bài 5 (trang 103 vbt Toán 2 tập 2)

Tính chu vi tứ giác có độ dài các cạnh đều bằng 5cm.

Phương pháp giải:

Chu vi hình tứ giác bằng tổng độ dài bốn cạnh của hình đó.

Lời giải chi tiết:

Chu vi hình tứ giác đó là:

    4 × 5 = 20(cm)

Đáp số: 20cm.

Cách khác :

Chu vi hình tứ giác đó là:

    5 + 5 + 5 + 5 = 20(cm)

Đáp số: 20cm

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.