Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 1: Ôn tập các số đến 100Bài 1: Ôn tập các số đến 100

Bài 1 (trang 3 vbt Toán 2 tập 1)

Số?

a) Các số có một chữ số là:

Bài 1: Ôn tập các số đến 100 | Vở bài tập Toán lớp 2

b) Số bé nhất có một chữ số là……

c) Số lớn nhất có một chữ số là……

Phương pháp giải:

- Đếm xuôi các số có 1 chữ số rồi điền vào chỗ trống các số còn thiếu.

- Trong các số vừa viết ở câu a, số nào được đếm đầu tiên thì có giá trị bé nhất, số đếm cuối cùng là số có một chữ số lớn nhất.

Lời giải chi tiết:

a) Các số có một chữ số là:

Bài 1: Ôn tập các số đến 100 | Vở bài tập Toán lớp 2

b) Số bé nhất có một chữ số là 0

c) Số lớn nhất có một chữ số là 9.

Bài 2 (trang 3 vbt Toán 2 tập 1)

a) Viết tiếp các số có hai chữ số vào ô trống cho thích hợp:

Bài 1: Ôn tập các số đến 100 | Vở bài tập Toán lớp 2

b) Số bé nhất có hai chữ số là ……

c) Số lớn nhất có hai chữ số là ……

d) Các số tròn chục có hai chữ số là: …...

Phương pháp giải:

- Đếm xuôi các số từ 10 đến 99 rồi điền vào chỗ trống trong bảng.

- Số đếm cuối cùng trong bảng trên là số lớn nhất có hai chữ số.

- Số tròn chục là số có chữ số hàng đơn vị bằng 0.

Lời giải chi tiết:

a)

Bài 1: Ôn tập các số đến 100 | Vở bài tập Toán lớp 2

b) Số bé nhất có hai chữ số là 10

c) Số lớn nhất có hai chữ số là 99

d) Các số tròn chục có hai chữ số là: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.

Bài 3 (trang 3 vbt Toán 2 tập 1)

Số?

a) Số liền sau của 54 là …….

b) Số liền trước của 90 là …....

c) Số liền trước của 10 là …….

d) Số liền sau của 99 là ……..

Phương pháp giải:

- Số liền sau của số a thì lớn hơn a một đơn vị.

- Số liền trước của số a thì bé hơn a một đơn vị.

Lời giải chi tiết:

a) Số liền sau của 54 là 55.

b) Số liền trước của 90 là 89.

c) Số liền trước của 10 là 9.

d) Số liền sau của 99 là 100.

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.