Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 2: Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)Bài 2: Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)

Bài 1(trang 4 vbt Toán 2 tập 1)

Viết (theo mẫu): 

Chục Đơn vị Viết số Đọc số  
7 8 78 Bảy mươi tám 78 = 70 + 8
9 5 95   ……………
6 1     ……………
2 4     ……………

Phương pháp giải:

- Viết số có hai chữ số theo thứ tự từ trái sang phải là hàng chục, hàng đơn vị.

- Đọc số : Đọc theo thứ tự từ trái sang phải.

- Phân tích số : Viết số thành tổng số chục và số đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Chục Đơn vị Viết số Đọc số  
7 8 78 Bảy mươi tám 78 = 70 + 8
9 5 95 Chín mươi lăm 95 = 90 + 5
6 1 61 Sáu mươi mốt 61 = 60 + 1
2 4 24 Hai mươi tư 24 = 20 + 4

Bài 2(trang 4 vbt Toán 2 tập 1)

Bài 2: Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo) | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 2: Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo) | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

- So sánh hai số : So sánh các chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

- Nếu có phép tính thì cần tìm giá trị của các phép tính rồi so sánh hai số như bình thường.

Lời giải chi tiết:

Bài 2: Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo) | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 2: Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo) | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 3(trang 4 vbt Toán 2 tập 1)

Viết các số 41, 59, 38, 70:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………..

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………..

Phương pháp giải:

- So sánh các chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải rồi sắp xếp theo thứ tự.

Lời giải chi tiết:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 38, 41, 59, 70.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 70, 59, 41, 38.

Bài 4(trang 4 vbt Toán 2 tập 1)

Nối số thích hợp với ô trống:

Bài 2: Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo) | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 2: Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo) | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

- Tìm các số thỏa mãn điều kiện đã cho trong các số cho trước.

- Nối ô trống với hình tròn chứa số thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 2: Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo) | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 2: Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo) | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 5(trang 4 vbt Toán 2 tập 1)

Đố vui:

Số ?

- Em viết số 69 vào bảng con, khi xoay bảng ngược lại em được số ……

Phương pháp giải:

- Em viết số và làm theo hướng dẫn rồi điền kết quả tìm được vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Số ?

- Em viết số 69 vào bảng con, khi xoay bảng ngược lại em được số 96.

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.