Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 5: Đề-xi-métBài 5: Đề-xi-mét

Bài 1 (trang 7 vbt Toán 2 tập 1)

Xem hình vẽ:

Bài 5: Đề-xi-mét | Vở bài tập Toán lớp 2

a) Viết bé hơn hoặc lớn hơn vào chỗ chấm thích hợp:

- Độ dài đoạn thẳng AB ………………………..1 dm

- Độ dài đoạn thẳng CD ………………………..1 dm

b) Viết ngắn hơn hoặc dài hơn vào chỗ chấm thích hợp:

- Đoạn thẳng AB ………………………. đoạn thẳng CD.

- Đoạn thẳng CD ………………………. đoạn thẳng AB.

Phương pháp giải:

So sánh đoạn thẳng dài 1dm với các đoạn thẳng đã cho rồi điền từ thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) Độ dài đoạn thẳng AB lớn hơn 1 dm

    Độ dài đoạn thẳng CD bé hơn 1 dm

b) Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD.

    Đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB.

Bài 2 (trang 7 vbt Toán 2 tập 1)

Tính (theo mẫu):

1dm + 1dm = 2dm

2dm + 3dm =

7dm + 3 dm =

8dm + 10dm =

5dm – 3dm = 2dm

10dm – 5dm =

18dm – 6dm =

49dm – 3dm =

 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính với các số rồi viết thêm kí hiệu của đơn vị đề-xi-mét vào sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) 1dm + 1dm = 2dm

    2dm + 3dm = 5dm

    7dm + 3dm = 10dm

    8dm + 10dm = 18dm

b) 5dm−3dm = 2dm

    10dm−5dm = 5dm

    18dm−6dm = 12dm

    49dm−3dm = 46dm

Bài 3 (trang 7 vbt Toán 2 tập 1)

Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 1dm.

Phương pháp giải:

- Ghi nhớ kiến thức : 1dm = 10cm

- Dùng thước kẻ và bút chì, vẽ đoạn thẳng có độ dài bằng 10cm.

Lời giải chi tiết:

Bài 5: Đề-xi-mét | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 4 (trang 7 vbt Toán 2 tập 1)

Điền dấu > , < , =

    1dm....10cm

    1dm....8cm

    1dm....15cm

    1dm + 1dm.....10cm + 8cm

    1dm + 1dm.....10cm + 12cm

    2dm.....10cm + 10cm

Phương pháp giải:

- So sánh các số khi cùng một đơn vị đo.

- Thực hiện các phép tính (nếu có), xét các đơn vị đo, so sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

    1dm = 10cm

    1dm > 8cm

    1dm < 15cm

    1dm + 1dm > 10cm + 8cm

    1dm + 1dm < 10cm + 12cm

    2dm = 10cm + 10cm

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.