Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 4: Luyện tậpBài 4: Luyện tập

Bài 1 (trang 6 vbt Toán 2 tập 1)

Tính:

Bài 4: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 4: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng các số lần lượt từ phải sang trái rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 4: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 4: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 2 (trang 6 vbt Toán 2 tập 1)

Tính nhẩm:

60 + 20 + 10 =

40 + 10 + 20 =

30 + 20 + 20 =

60 + 30 =

40 + 30 =

30 + 40 = 

Phương pháp giải:

Cộng các chữ số hàng chục rồi điền thêm một chữ số 0 vào sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

60 + 20 + 10 = 90

40 + 10 + 20 = 70

30 + 20 + 20 = 70

60 + 30 = 90

40 + 30 = 70

30 + 40 = 70

Bài 3 (trang 6 vbt Toán 2 tập 1)

 Đặt tính rồi tính, biết các số hạng là:

34 và 42           40 và 24                8 và 31

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 4: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 4 (trang 6 vbt Toán 2 tập 1)

Mẹ nuôi 22 con gà mái và 10 con gà trống. Hỏi mẹ nuôi tất cả bao nhiêu con gà ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Gà mái   : 22 con 

Gà trống : 10 con 

Mẹ nuôi tất cả: … con gà ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số con gà mái cộng với số con gà trống.

Lời giải chi tiết:

Mẹ nuôi tất cả số con gà là:

    22  +  10 = 32 (con)

Đáp số: 32 con.

Bài 5 (trang6 vbt Toán 2 tập 1)

Điền chữ thích hợp vào ô trống:

Bài 4: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 4: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

- Thực hiện cộng các số theo thứ tự từ phải sang trái, rồi tìm số còn thiếu thỏa mãn.

- Điền số vừa tìm được vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 4: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 4: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.