Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 73: Luyện tập chungBài 73: Luyện tập chung

Bài 1 (trang 83 vbt Toán 2 tập 1)

Tính nhẩm:

12 − 9 = ..... 17 − 6 = ..... 14 − 7 = .....
11 − 6 = ..... 15 − 7 = ..... 13 − 5 = .....
16 − 9 = ..... 17 − 9 = ..... 12 − 5 = .....
14 − 8 = ..... 18 − 9 = ..... 12 − 7 = .....

Phương pháp giải:

Tính trừ các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

12 − 9 = 3 17 − 6 = 11 14 − 7 = 7
11 − 6 = 5 15 − 7 = 8 13 − 5 = 8
16 − 9 = 7 17 − 9 = 8 12 − 5 = 7
14 − 8 = 6 18 − 9 = 9 12 − 7 = 5

Bài 2 (trang 83 vbt Toán 2 tập 1)

Đặt tính rồi tính:

66 - 29         41 – 6

82 - 37         53 - 18 

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Trừ các số lần lượt từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

Bài 73: Luyện tập chung | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 73: Luyện tập chung | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 3 (trang 83 vbt Toán 2 tập 1)

Ghi kết quả tính:

56 − 18 − 2 = .....

74 − 27 − 3 = ....

48 + 16 − 25 = .....

93 − 55 + 24 = .....

Phương pháp giải:

 Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

56 − 18 − 2 = 36

74 − 27 − 3 = 44

48 + 16 − 25 = 39

93 − 55 + 24 = 62

Bài 4 (trang 83 vbt Toán 2 tập 1)

Chị cao 15dm, em thấp hơn chị 6dm. Hỏi em cao bao nhiêu đề-xi-mét ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Chị cao: 15dm

Em thấp hơn chị: 6dm

Em cao:…dm ?

Muốn tìm lời giải ta lấy chiều cao của chị trừ đi 6dm.

Lời giải chi tiết:

Em cao số đề-xi-mét là:

    15 – 6 = 9 (dm)

Đáp số: 9dm.

Bài 5 (trang 83 vbt Toán 2 tập 1)

Tìm x:

a) x + 18 = 50

b) x – 35 = 25

c) 60 – x = 27

Phương pháp giải:

- Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu. 

Lời giải chi tiết:

a) x + 18 = 50

            x = 50 – 18

            x = 32

b) x – 35 = 25

           x = 25 + 35

           x = 60

c) 60 – x = 27

           x = 60 – 27

           x = 33

Bài 6 (trang 83 vbt Toán 2 tập 1)

a) Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

b) Lấy điểm C để có ba điểm A, B, C thẳng hàng.

Bài 73: Luyện tập chung | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

- Dùng thước và bút chì, kẻ đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

- Lấy điểm C sao cho C nằm trên đường thẳng AB vừa vẽ.

Lời giải chi tiết:

a) Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

Bài 73: Luyện tập chung | Vở bài tập Toán lớp 2

b) Lấy điểm C để có ba điểm A, B, C thẳng hàng.

Bài 73: Luyện tập chung | Vở bài tập Toán lớp 2

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.