Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 74: Ngày giờBài 74: Ngày giờ

Bài 1 (trang 85 vbt Toán 2 tập 1)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

  Một ngày có ….. giờ
Sáng 1 giờ sáng, 2 giờ sáng, ….. giờ sáng, ….. giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, …..giờ sáng, …..giờ sáng, …...giờ sáng, 10 giờ sáng.
Trưa 11 giờ trưa, …..giờ trưa.
Chiều 1 giờ chiều (13 giờ chiều), 2 giờ chiều (…..giờ), 3 giờ chiều (…..giờ), 4 giờ chiều (…..giờ), 5 giờ chiều (…..giờ), 6 giờ chiều (…..giờ).
Tối …..giờ tối (19 giờ), ….. giờ tối (20 giờ), ….. giờ tối (21 giờ).
Đêm 10 giờ đêm (…..giờ), …..giờ đêm (23 giờ), ….. giờ đêm (24 giờ)

Phương pháp giải:

Nhẩm lại thời gian trong ngày với tên gọi của từng buổi tương ứng.

Lời giải chi tiết:

  Một ngày có 24 giờ.
Sáng 1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, 7 giờ sáng, 8 giờ sáng, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng.
Trưa 11 giờ trưa, 12 giờ trưa.
Chiều 1 giờ chiều (13 giờ chiều), 2 giờ chiều (14 giờ), 3 giờ chiều (15 giờ), 4 giờ chiều (16 giờ), 5 giờ chiều (17 giờ), 6 giờ chiều (18 giờ).
Tối 7 giờ tối (19 giờ), 8 giờ tối (20 giờ), 9 giờ tối (21 giờ).
Đêm 10 giờ đêm (22 giờ), 11 giờ đêm (23 giờ), 12 giờ đêm (24 giờ).

Bài 2 (trang 86 vbt Toán 2 tập 1)

Số

Bài 74: Ngày giờ | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

- Xem đồng hồ rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

- Khi kim phút chỉ vào số 12; kim giờ chỉ vào số nào thì đó là giờ cần đọc.

Lời giải chi tiết:

Bài 74: Ngày giờ | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 3 (trang 86 vbt Toán 2 tập 1)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài 74: Ngày giờ | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Từ giờ trên đồng hồ điện tử, giảm đi 12 giờ thì sẽ tìm được số cần điền vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

Bài 74: Ngày giờ | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 4 (trang 87 vbt Toán 2 tập 1)

Điền chữ A, B, C, D vào bức tranh thích hợp (theo mẫu):

Bài 74: Ngày giờ | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

- Xem giờ và đọc các nội dung trong mỗi bức tranh.

- Điền đáp án vào tranh thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 74: Ngày giờ | Vở bài tập Toán lớp 2

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.