Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 79: Ôn tập về phép cộng và phép trừBài 79: Ôn tập về phép cộng và phép trừ

Bài 1 (trang 93 vbt Toán 2 tập 1)

Tính nhẩm:

8 + 9 = ..... 9 + 8 = ..... 17 − 8 = ..... 17 − 9 = .....
5 + 7 = ..... 7 + 5 = ..... 12 − 5 = ..... 12 − 7 = .....
3 + 8 = ..... 8 + 3 = ..... 11 − 3 = ..... 11 − 8 = .....
4 + 9 = ..... 9 + 4 = ..... 13 − 4 = ..... 13 − 9 = .....

Phương pháp giải:

Tính nhẩm rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

8 + 9 = 17 9 + 8 = 17 17 − 8 = 9 17 − 9 = 7
5 + 7 = 12 7 + 5 = 12 12 − 5 = 7 12 − 7 = 5
3 + 8 = 11 8 + 3 = 11 11 − 3 = 8 11 − 8 = 3
4 + 9 = 13 9 + 4 = 13 13 − 4 = 9 13 − 9 = 4

Bài 2 (trang 93 vbt Toán 2 tập 1)

Đặt tính rồi tính:

26 + 18        92 - 45

33 + 49        81 - 66

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng hoặc trừ các số lần lượt từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

Bài 79: Ôn tập về phép cộng và phép trừ | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 79: Ôn tập về phép cộng và phép trừ | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 3 (trang 93 vbt Toán 2 tập 1)

Số

a)                                     

Bài 79: Ôn tập về phép cộng và phép trừ | Vở bài tập Toán lớp 2

b)

Bài 79: Ôn tập về phép cộng và phép trừ | Vở bài tập Toán lớp 2

c)

 8 + 7 = .....

 8 + 2 + 5 = .....

d)

 7 + 5 = .....

 7 + 3 + 2 = .....

Phương pháp giải:

 Tính lần lượt từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a)

Bài 79: Ôn tập về phép cộng và phép trừ | Vở bài tập Toán lớp 2

b)

Bài 79: Ôn tập về phép cộng và phép trừ | Vở bài tập Toán lớp 2

c) 8 + 7 = 15

    8 + 2 + 5 = 15

d) 7 + 5 = 12

    7 + 3 + 2 = 12

Bài 4 (trang 93 vbt Toán 2 tập 1)

Lan vót được 34 que tính, Hoa vót được nhiều hơn Lan 18 que tính. Hỏi Hoa vót được bao nhiêu que tính?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Lan vót : 34 que tính

Hoa vót nhiều hơn : 18 que tính

Hoa vót được :….que tính ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số que tính của Lan vót được cộng với 18 que tính nữa.

Lời giải chi tiết:

Hoa vót được số que tính là :

    34 + 18 = 52 (que tính)

Đáp số : 52 que tính.

Bài 5(trang 93 vbt Toán 2 tập 1)

Số

Bài 79: Ôn tập về phép cộng và phép trừ | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

- Tổng của hai hay nhiều số 0 thì đều bằng 0.

- Hiệu của hai số giống nhau thì bằng 0.

Lời giải chi tiết:

Bài 79: Ôn tập về phép cộng và phép trừ | Vở bài tập Toán lớp 2

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.