Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 82: Ôn tập về hình họcBài 82: Ôn tập về hình học

Bài 1 (trang 96 vbt Toán 2 tập 1)

Viết tên mỗi hình vào chỗ chấm (theo mẫu):

Bài 82: Ôn tập về hình học | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Xác định tên gọi của từng hình rồi viết vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

Bài 82: Ôn tập về hình học | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 2 (trang 96 vbt Toán 2 tập 1)

a) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 1dm.

b) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 12cm.

Phương pháp giải:

Dùng thước kẻ và bút chì, vẽ đoạn thẳng với độ dài cho trước.

Chú ý: 1dm = 10cm.

Lời giải chi tiết:

a) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 1dm.

Bài 82: Ôn tập về hình học | Vở bài tập Toán lớp 2

b) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 12cm.

Bài 82: Ôn tập về hình học | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 3 (trang 97 vbt Toán 2 tập 1)

Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

Bài 82: Ôn tập về hình học | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

- Dùng thước kẻ và bút chì, nối các điểm để được hình giống với hình mẫu đã cho.

- Tô màu hình tùy ý.

Lời giải chi tiết:

Bài 82: Ôn tập về hình học | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 4 (trang 97 vbt Toán 2 tập 1)

a) Dùng thước thẳng và bút nối ba điểm thẳng hàng:

Bài 82: Ôn tập về hình học | Vở bài tập Toán lớp 2

b) Em đã nối được ba điểm thẳng hàng là: A, B, ….......; ………..; ….........

Phương pháp giải:

- Dùng thước kẻ và bút chì, nối các điểm thẳng hàng đã cho.

- Liệt kê các điểm thẳng hàng vừa tạo được.

Lời giải chi tiết:

a)

Bài 82: Ôn tập về hình học | Vở bài tập Toán lớp 2

b) Em đã nối được ba điểm thẳng hàng là:

   A, B, C;

   M, N, P;

   A, I, N.

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.