Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 80: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo)Bài 80: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo)

Bài 1 (trang94 vbt Toán 2 tập 1)

Tính nhẩm:

14 − 9 = ..... 16 − 7 = ..... 12 − 8 = ..... 6 + 9 = .....
8 + 8 = ..... 11 − 5 = ..... 13 − 6 = ..... 18 − 9 = .....
14 − 6 = ..... 17 − 8 = ..... 12 − 5 = ..... 3 + 9 = .....
9 + 4 = ..... 11 − 9 = ..... 3 + 8 = ..... 16 − 8 = .....

Phương pháp giải:

Tính nhẩm các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

14 − 9 = 5 16 − 7 = 9 12 − 8 = 4 6 + 9 = 15
8 + 8 = 16 11 − 5 = 6 13 − 6 = 7 18 − 9 = 9
14 − 6 = 8 17 − 8 = 9 12 − 5 = 7 3 + 9 = 12
9 + 4 = 13 11 − 9 = 2 3 + 8 = 11 16 − 8 = 8

Bài 2 (trang94 vbt Toán 2 tập 1)

Đặt tính rồi tính:

47 + 36        100 - 22

90 - 58         35 + 65

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Cộng hoặc trừ các số lần lượt từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

Bài 80: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 80: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 3 (trang94 vbt Toán 2 tập 1)

Số

Bài 80: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) | Vở bài tập Toán lớp 2

   12 − 6 = ...

Bài 80: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) | Vở bài tập Toán lớp 2

   14 − 8 = ...

c)

   17 − 9 = .....

   17 − 7 − 2 = .....

d)

   15 − 7 = .....

   15 − 5 − 2 = .....

Phương pháp giải:

Trừ các số lần lượt từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

Bài 80: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) | Vở bài tập Toán lớp 2

   12 − 6 = 6

Bài 80: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) | Vở bài tập Toán lớp 2

   14 − 8 = 6

c)

   17 − 9 = 8

   17 − 7 − 2 = 8

d)

   15 − 7 = 8

   15 − 5 − 2 = 8

Bài 4 (trang94 vbt Toán 2 tập 1)

Một cửa hàng buổi sáng bán được 64l nước mắm, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 18nước mắm. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít nước mắm ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Bài 80: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) | Vở bài tập Toán lớp 2

Muốn tìm lời giải ta lấy số lít nước mắm bán được vào buổi sáng trừ đi 18 lít nước mắm.

Lời giải chi tiết:

Buổi chiều cửa hàng bán được số lít nước mắm là:

    64 – 18 = 46 (lít)

Đáp số: 46 lít.

Bài 5 (trang94 vbt Toán 2 tập 1)

Đố vui: Viết ba phép trừ có hiệu bằng số bị trừ: ....................

Phương pháp giải:

Phép trừ một số với 0 thì có số bị trừ bằng hiệu. 

Lời giải chi tiết:

   10 – 0 = 10;

   14 – 0 = 14;

   5 – 0 = 5; …

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.