Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 90: Thừa số - TíchBài 90: Thừa số - Tích

Bài 1 (trang4 vbt Toán 2 tập 2)

Chuyển các tổng sau thành tích (theo mẫu) :

Mẫu: 3 + 3 + 3 + 3 = 3 × 4

a) 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = ...

b) 5 + 5 + 5 + 5 = ...

c) 8 + 8 + 8 = ...

d) 4 + 4 + 4 = ...

e) 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = ...

g) 10 + 10 = ...

Phương pháp giải:

- Đếm số lượng các số hạng giống nhau của mỗi tổng.

- Viết phép nhân thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 × 5

b) 5 + 5 + 5 + 5 = 5 × 4

c) 8 + 8 + 8 = 8 × 3

d) 4 + 4 + 4 = 4 × 3

e) 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 7 × 5

g) 10 + 10 = 10 × 2

Bài 2 (trang4 vbt Toán 2 tập 2)

Chuyển các tích thành tổng các số hạng bằng nhau rồi tính (theo mẫu) :

Mẫu: 6 × 3 = 6 + 6 + 6 = 18; vậy 6 × 3 = 18.

a) 9 × 2 = ...

    2 × 9 = ...

b) 3 × 5 = ...

    5 × 3 = ...

Phương pháp giải:

- Viết phép nhân thành tổng các số hạng giống nhau.

- Tính giá trị của phép nhân đó.

Lời giải chi tiết:

a) 9 × 2 = 9 + 9=18; vậy 9 × 2 = 18

    2 × 9 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 18; vậy 2 × 9 = 18

b) 3 × 5 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15; vậy 3 × 5 = 15

    5 × 3 = 5 + 5 + 5 = 15; vậy 5 × 3 = 15

Bài 3 (trang4 vbt Toán 2 tập 2)

Viết phép nhân (theo mẫu), biết :

a) Các thừa số là 8 và 2, tích là 16:

Mẫu: 8 × 2=16

hoặc 2 × 8=16

b) Các thừa số là 2 và 9, tích là 18: ……

c) Các thừa số là 6 và 4, tích là 24: ……

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức : 

Thừa số x Thừa số = Tích

Viết phép nhân rồi tính giá trị của các phép tính đó. 

Lời giải chi tiết:

b) 2 × 9 = 18 hoặc 9 × 2=18

c) 6 × 4 = 24 hoặc 4 × 6=24

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.