Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 93: Bảng nhân 3Bài 93: Bảng nhân 3

Bài 1 (trang 7 vbt Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm :

3 × 2 = ....        3 × 5 = ....

3 × 8 = ....        3 × 1 = ....

3 × 3 = ....        3 × 7 = ....

3 × 4 = ....        3 × 6 = ....

3 × 9 = ....        3 × 10 = .....

Phương pháp giải:

Nhẩm bảng nhân 3 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

3 × 2 = 6          3 × 5 = 15

3 × 8 = 24        3 × 1 = 3

3 × 3 = 9          3 × 7 = 21

3 × 4 = 12        3 × 6 = 18

3 × 9 = 27        3 × 10 = 30

Bài 2 (trang 7 vbt Toán 2 tập 2)

Mỗi can có 3l nước mắm. Hỏi 9 can như thế có tất cả bao nhiêu lít nước mắm ?

Bài 93: Bảng nhân 3 | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Tóm tắt

1 can : 3l

9 can : ... l ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số lít nước mắm của 1 can nhân với 9.

Lời giải chi tiết:

9 can như thế có số lít nước mắm là :

    3 x 9 = 27 (lít)

Đáp số : 27 lít.

Bài 3 (trang 7 vbt Toán 2 tập 2)

Đếm thêm 3 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

Bài 93: Bảng nhân 3 | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

 Đếm xuôi cách 3 đơn vị, bắt đầu từ số 3 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 93: Bảng nhân 3 | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 4 (trang 7 vbt Toán 2 tập 2)

Bài 93: Bảng nhân 3 | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của vế trái.

- Nhẩm 3 nhân với số nào để bằng với kết quả vừa tìm được rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

a) 2 × 3 = 3 × 2

b) 2 × 9 = 3 × 6

Cần điền vào chỗ trống lần lượt là 2 và 6.

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.