Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 98: Luyện tập



Bài 98: Luyện tập

Bài 1 (trang 12 vbt Toán 2 tập 2)

Số ?

Bài 98: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 98: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Nhẩm bảng nhân 5 rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 98: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 98: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 2 (trang 12 vbt Toán 2 tập 2)

Tính (theo mẫu) :

Mẫu:

5 × 4 − 9 = 20 − 9 = 11  

a) 5 × 5 − 10 = ..... = .....

b) 5 × 7 − 5 = ..... = .....

c) 5 × 9 − 25 = ..... = ......

d) 5 × 6 − 12 = ...... = ......

Phương pháp giải:

- Tính giá trị phép nhân.

- Lấy kết quả vừa tìm được trừ đi số còn lại. 

Lời giải chi tiết:

a) 5 × 5 − 10 = 25 − 10 = 15

b) 5 × 7 − 5 = 35 − 5 = 30

c) 5 × 9 − 25 = 45 − 25 = 20

d) 5 × 6 − 12 = 30 − 12 = 18

Bài 3 (trang 12 vbt Toán 2 tập 2)

Mỗi bao có 5kg gạo. Hỏi 4 bao như thế có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

1 bao : 5kg

4 bao : ... kg ?

Muốn tìm lời giải ta lấy khối lượng của một bao nhân với 4. 

Lời giải chi tiết:

4 bao như thế có số ki-lô-gam gạo là :

    5 x 4 = 20 (kg)

Đáp số : 20 kg.

Bài 4 (trang 12 vbt Toán 2 tập 2)

Điền dấu + hoặc  ×  thích hợp vào chỗ trống để được phép tính đúng.

5 ... 5 = 25              5 ... 3 = 8

5 ... 5 = 10              5 ... 3 = 15

5 ... 2 = 10              5 ... 2 = 7

Phương pháp giải:

- Quan sát số ban đầu và so sánh với kết quả.

- Nếu số đó gấp lên nhiều lần mới bằng kết quả thì cần đặt dấu  ×  vào chỗ trống.

- Nếu số đó tăng thêm một số đơn vị bằng kết quả thì cần đặt dấu + vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

5  ×  5 = 25            5 + 3 = 8

5 + 5 = 10              5  ×  3 = 15

5  ×  2 = 10            5 + 2 = 7

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.