Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 97: Bảng nhân 5Bài 97: Bảng nhân 5

Bài 1 (trang 11 vbt Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm :

5 × 2 = ..... 5 × 3 = ..... 5 × 4 = .....
5 × 9 = ..... 5 × 8 = ..... 5 × 7 = .....
5 × 5 = ..... 5 × 6 = ..... 5 × 10 = .....
5 × 1 = ..... 1 × 5 = ..... 4 × 5 = .....

Phương pháp giải:

Nhẩm lại bảng nhân trong phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

5 × 2 = 10 5 × 3 = 15 5 × 4 = 20
5 × 9 = 45 5 × 8 = 40 5 × 7 = 35
5 × 5 = 25 5 × 6 = 30 5 × 10 = 50
5 × 1 = 5 1 × 5 = 5 4 × 5 = 20

Bài 2 (trang 11 vbt Toán 2 tập 2)

Mỗi tuần lễ em đi học 5 ngày. Hỏi 8 tuần lễ em đi học được bao nhiêu ngày ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

1 tuần đi học : 5 ngày

8 tuần đi học : ... ngày ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số ngày đi học trong một tuần nhân với 8.

Lời giải chi tiết:

8 tuần lễ em đi học số ngày là :

    5 x 8 = 40 (ngày)

Đáp số : 40 ngày.

Bài 3

Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm :

5 ; 10; 15 ; … ; … ; 30 ; … ; … ; 45; … .

Phương pháp giải:

Đếm xuôi cách 5 đơn vị, bắt đầu từ số 5 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30 ; 35 ; 40 ; 45; 50 .

Bài 4 (trang 11 vbt Toán 2 tập 2)

Số ?

Bài 97: Bảng nhân 5 | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

- Vận dụng kiến thức: a x b = b x a

- Ý d: Tính giá trị 5 x 4 rồi nhẩm 2 nhân với số nào để bằng kết quả phép nhân vừa tính được. 

Lời giải chi tiết:

Bài 97: Bảng nhân 5 | Vở bài tập Toán lớp 2

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.